Imagini din dronă cu lucrările de amenajare a râului Someș, din Grigorescu - VIDEO


Utilajele de mare putere au intrat ca în brânză în malul unde era plaja din Grigorescu. Lucrările de amenajare a râului sunt începute și ar trebui să fie terminate în 19 luni. Rămâne de văzut dacă elanul va fi păstrat și în lunile care vin. 

Plaja veche va fi refăcută (zona din filmarea de mai jos) și vor apărea trei pavilioane/ chioșcuri multifuncționale de alimentație publică.

Lucrările sunt acum numaila început, urmând să fie reconfigurată întreaga zonă. 

Amenajarea malului stâng al râului Someș

- introducerea unei piste pentru biciclete adiacent străzii 1 Decembrie 1918, în poziția actualului trotuar. Pista va avea dublu sens și o lățime de 3 metri, fiind separată față de trotuar și față de carosabil prin fâșii plantate;

- realizarea unui nou trotuar, paralel cu pista pentru biciclete și separat față de aceasta printr-o fâșie plantată;

- deplasarea pietonilor, atât pe direcția albiei, cât și perpendicular pe aceasta se va face prin intermediul aleilor propuse, care corespund noii terasări a malului și care asigură accesul la dotările de agrement de pe diferitele ”paliere” ale parcului. Vor fi realizate două alei pietonale paralele cu albia și șase alei perpendiculare, de acces spre Someș și de legătură între aleile principale;

- reabilitarea traseului pietonal de mal, care asigură continuitatea circulației de tranzit și de legătură majoră cu tronsoanele învecinate, refacerea pavajului și a parapetului de protecție spre apă;

- realizarea unui podeț pietonal și ciclistic peste Someș. Capetele podețului se află la intrarea în zona Parcului ”Plaja Grigorescu” dinspre str. 1 Decembrie 1918, respectiv în zona Parcului Rozelor;

- introducerea unei traversări pietonale nesemaforizate în zona sensului giratoriu la intersecția străzilor 1 Decembrie și Mirăslău;

- relocarea traversării pietonale semaforizate pe strada 1 Decembrie 1918 (zona Heinrich Heine), în vederea îmbunătățirii accesului în zona de agrement;

- relocarea traversării pietonale nesemaforizate pe strada 1 Decembrie 1918 (zona Petuniei), în vederea îmbunătățirii accesului în zona de agrement;

- amplasarea de rasteluri pentru parcarea bicicletelor și de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice;

- refacerea și completarea plantațiilor de aliniament existente la strada 1 Decembrie 1918;

- modernizarea și reconfigurarea terenurilor de sport existente;

- modernizarea și reconfigurarea locului de joacă existent;

- pregătirea amplasării ulterioare a trei pavilioane/chioșcuri multifuncționale cu funcțiuni de alimentație publică, adiacent aleilor pietonale din zonă, prin realizarea fundației și a racordurilor la utilități;

- pregătirea amplasamentului pentru amplasarea a trei pavilioane/ chioșcuri multifuncționale/ de alimentație publică;

- prelungirea aleilor pietonale spre albia râului, sub forma a două platforme de belvedere, în vederea facilitarea accesului pietonal la apă.

Amenajarea malului drept al râului Someș

- resistematizarea verticală a zonei cuprinse între Parcul Rozelor și Someș, în vederea eliminării obstacolelor și a asigurării accesului la râu și la zonele verzi aferente pentru toate categoriile de utilizatori;

- amenajarea unui scuar pietonal la capătul pasarelei pietonale propuse;

- desființarea împrejmurii Parcului Rozelor spre Someș;

- asigurarea continuității traseului pietonal prin prelungirea acestuia spre vest, în zona de contact între parc și Someș;

- reabilitarea traseului pietonal de mal, care asigură continuitatea circulației de tranzit și de legătură majoră cu tronsoanele învecinate, refacerea pavajului și a parapetului de protecție spre apă;

De asemenea, pe ambele maluri vor fi introduse aliniamente (liniare și non-lineare) de arbori în lungul noilor alei pietonale și cicliste propuse, vor fi plantați arbuști și vor fi înierbate suprafețele adiacente aleilor pietonale propuse. Investiția presupune și un sistem de iluminat public modern și eficient și un sistem de camere video performante, precum și modernizarea sistemului de mobilier urban aferent infrastructurii pietonale și velo propuse, prin amplasarea de bănci de diferite tipuri.

Pe acest tronson, lucrările se vor desfășura într-o primă etapă pe malul stâng al râului.

În această perioadă, organizarea de șantier va fi extinsă și pe zona de lucrări aferentă tronsonului 3 (Strada Petuniei – Platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”).

Conform graficului asumat de executant, lucrările la acest tronson (Mirăslău – Petuniei, malul stâng) au termen de finalizare data de 30 iunie 2022 (cu excepția podețului pietonal).

Comentarii Facebook