Miercuri 28 Octombrie

Ghidul pentru începerea școlii: Orele au 55 de minute, pauzele 5 minute. Copiii sunt ținuți în bănci, fără ieșiri în curte


Conform Ghidului pentru începerea cursurilor în școli, elaborat de Ministerul Educației, în anul școlar 2020 - 2021 se va lucra pe baza a trei scenarii: Scenariul Verde (S1), Scenariul Galben (S2) și Scenariul Roșu (S3).

Pentru S1 și S2, se vor lua măsuri de organizare a orarului, a spațiilor din unitățile de învățământ și a rutelor de circulație a elevilor și a personalului care să țină cont de recomandările Ministeriul Sănătății, referitoare la combaterea răspândirii virusului COVID 19. Unitățile de învățământ vor putea adapta recomandările următoare la contextul propriu, cu informarea inspectoratelor școlare: 

a) Pauzele dintre ore vor fi de 5 (cinci) minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite și folosirea toaletelor să fie făcută în condiții de distanțare; 

b) Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, cadrul didactic va organiza activități recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, în aer liber, activități care să includă mișcare; 

c) Personalul didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării fizice și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă; 

d) În pauzele comune, de 5 (cinci) minute, este permisă numai circulația profesorilor pe holuri, de la o clasă la alta. Elevii rămân în sălile proprii de clasă; 

e) În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectării acestora pentru noile clase/grupe care le vor folosi. Deplasarea elevilor către și dinspre aceste săli se face la începutul și la sfârșitul orelor de 55 de minute, însoțiți de către cadrul didactic; 

f) Toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii (agende), unde vor înregistra notele și absențele elevilor. Transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la nivelul unității de învățământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii și a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiași zile. Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanță pentru informarea profesorilor diriginți și a părinților sau, unde este posibil, catalogul electronic”, se arată în documentul citat. 

Exemple de aplicare a scenariilor:

1) În localitatea X există circa 20.000 de locuitori și la Școala Gimnazială Y învață circa 1260 de elevi distribuiți în câte 5 (cinci) clase/ generație. Conform situației epidemiologice locale, este favorizat scenariul verde. Elevii din ciclul primar vor veni la școală în intervalul orar 8-12. Ei ocupă aproape integral spațiile disponibile. În plus, având în vedere riscurile, se decide ca întreg ciclul gimnazial să fie separat de orice contact cu elevii din ciclul primar. Pentru o dezinfectare a spațiilor, se prevede intervalul orar 12- 13. Unitatea de învățământ decide ca elevii din clasele a V-a și a VIII-a să fie repartizați în spațiile cele mai mari și să participe la cursuri conform S1. Se constată că există, în fiecare clasă, între 5 (cinci) și 10 (zece) elevi care din motive de risc epidemiologic vor participa la cursuri potrivit S3. În aceste condiții, se constată că unele din clasele a VI-a și a VII-a, repartizate în săli mari, pot participa la cursuri conform S1, fără a fi nevoie de împărțirea pe grupe pentru S2. Celelalte clase participă la cursuri conform S2.

Pentru reducerea și mai mult a riscurilor, se optează pentru un orar modular. La 3 (trei) săptămâni de la desfășurarea cursurilor în acest sistem, se constată un focar de infecție la una din clasele a V-a și la o clasă a VII-a, unde învață un frate al elevului din clasa a V-a. Având în vedere măsurile de reducere a contactului între elevi și profesori prin adoptarea orarului modular, după consultarea autorităților sanitare, se constată că, în afară de cele două clase, mai este nevoie de trecerea pe S3 numai a 6 (șase) alte clase cu care au venit în contact prin intermediul cadrelor didactice, iar cadrele didactice afectate vor preda online inclusiv claselor care se află în școală în continuare, deoarece unitatea de învățământ are resursele necesare.

2) Localitatea X este un sat aflat într-o zonă izolată. Având în vedere modul de conviețuire al comunității respective, unitatea de învățământ decide aplicarea S1, deoarece izolarea elevilor la școală ar fi inutilă, câtă vreme este inexistentă în restul timpului. Pentru reducerea riscurilor în privința cadrelor didactice, se optează pentru un orar modular. Dacă școala dispune de dotarea necesară, în special pentru cadrele didactice cu risc epidemiologic ridicat, se pot pune la dispoziție mijloacele tehnice necesare pentru transmiterea lecțiilor și interacțiunea de la distanță cu elevii aflați în clase.Exemple de aplicare a scenariilor: 1) În localitatea X există circa 20.000 de locuitori și la Școala Gimnazială Y învață circa 1260 de elevi distribuiți în câte 5 (cinci) clase/ generație. Conform situației epidemiologice locale, este favorizat scenariul verde. 

Elevii din ciclul primar vor veni la școală în intervalul orar 8-12. Ei ocupă aproape integral spațiile disponibile. În plus, având în vedere riscurile, se decide ca întreg ciclul gimnazial să fie separat de orice contact cu elevii din ciclul primar. Pentru o dezinfectare a spațiilor, se prevede intervalul orar 12- 13. Unitatea de învățământ decide ca elevii din clasele a V-a și a VIII-a să fie repartizați în spațiile cele mai mari și să participe la cursuri conform S1. Se constată că există, în fiecare clasă, între 5 (cinci) și 10 (zece) elevi care din motive de risc epidemiologic vor participa la cursuri potrivit S3. În aceste condiții, se constată că unele din clasele a VI-a și a VII-a, repartizate în săli mari, pot participa la cursuri conform S1, fără a fi nevoie de împărțirea pe grupe pentru S2. Celelalte clase participă la cursuri conform S2. 

Pentru reducerea și mai mult a riscurilor, se optează pentru un orar modular. La 3 (trei) săptămâni de la desfășurarea cursurilor în acest sistem, se constată un focar de infecție la una din clasele a V-a și la o clasă a VII-a, unde învață un frate al elevului din clasa a V-a. Având în vedere măsurile de reducere a contactului între elevi și profesori prin adoptarea orarului modular, după consultarea autorităților sanitare, se constată că, în afară de cele două clase, mai este nevoie de trecerea pe S3 numai a 6 (șase) alte clase cu care au venit în contact prin intermediul cadrelor didactice, iar cadrele didactice afectate vor preda online inclusiv claselor care se află în școală în continuare, deoarece unitatea de învățământ are resursele necesare. 

3) Localitatea X este un oraș foarte mare, iar Liceul Y are circa 1600 de elevi în clase de gimnaziu și de liceu. Sunt probleme cu spațiile, iar situația epidemiologică ar favoriza S1. Se aplică S1 combinat cu un orar modular până când apar unele cazuri de infectare. Din acel moment, clasele și cadrele didactice afectate trec pe S3, iar celelalte clase, pe S2, cu excepția claselor a VIII-a și a XII-a, neafectate, care rămân pe S1. 

.

Comentarii Facebook