Fundațiile care prestează servicii sociale primesc subvenții de la Primăria Cluj. Vezi care sunt condițiile


Primăria Cluj-Napoca a anunțat că fundațiile sau asociațiile care prestează servicii sociale pot primi subvenții pentru activitatea de anul viitor.

Până la data de 31 octombrie 2014, fundaţiile şi asociaţiile din municipiu care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pot depune cereri şi documentaţii pentru obţinerea de subvenţii care să vină în sprijinul derulării activității lor pe anul viitor.

20 de asociaţii și fundații din municipiul Cluj-Napoca au beneficiat anul acesta de astfel de subvenţii. Municipalitatea a alocat suma de 2.121.135 lei din bugetul local pentru anul 2014, conform HCL. nr. 120/2014”, spune Emil Boc.

Beneficiarii se încadrează în categorii precum:

- Asociații și fundații care oferă servicii de îngrijire la domiciliu (pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități);

- Centre de zi care oferă servicii de îngrijire personală și supraveghere, terapii de recuperare, terapii ocupaționale (pentru copii separați sau cu risc de separare de părinți, persoane cu handicap, persoane victime ale violenței în familie, persoane toxico-dependente, persoane victime ale traficului de persoane, persoane imigrante și refugiați, persoane fără adăpost);

- Unităţi a căror competenţă vizează prevenţia, consilierea şi intervenţia în ceea ce priveşte dezvoltarea comportamentelor adictive/centre de zi (pentru persoane supuse riscului consumului de substanţe, persoane toxico-dependente);

- Adăposturi de noapte (pentru persoane fără adăpost);

- Cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei (pentru persoane şi familii cu venituri mici);

- Centrele rezidenţiale (pentru persoane aflate în situaţii de dificultate).


Cererile vor fi centralizate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei Cluj-Napoca şi se întocmesc conform prevederilor Legii nr. 34/1998 şi H.G. nr. 1153/2001, modificată şi completată prin H.G. nr. 942/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998.

Dosarele se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală de pe strada Şt. O. Iosif, nr. 2-4, ghişeul 1, până vineri, 31 octombrie 2014, ora 14:30.

Relaţii suplimentare şi îndrumare metodologică se pot obţine de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, Serviciul Protecţie Socială, str. Şt.O.Iosif, nr. 2-4, ghişeul 1, telefon 0264/563052 şi tel/ fax 0264/599316.

Comentarii Facebook