Ecotransilvania a primit o finanțare americană pentru conservarea mediului în bazinul Fizeșului

 

Compania americană Disney finanţează un proiect de conservare a mediului la Fizeş Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania a fost desemnată beneficiar al unei  finanţări nerambursabile din partea Fondului Mondial pentru Conservare Disney.

 

Banii sunt folosiți pentru proiectul Conservarea Zonelor Umede din Transilvania – Bazinul Fizeşului.

 

Finanţarea face parte dintr-un fond de 20 de milioane de dolari pe care DWCF l-a alocat proiectelor de conservare a mediului de când şi-a început activitatea, în anul 1995. Proiectul Conservarea Zonelor Umede din Transilvania, implementat de Ecotransilvania în parteneriat cu Asociaţia Ecochoice din Cluj-Napoca, se află printre 80 de proiecte finanţate anul acesta în întreaga lume, care îşi propun să implice oamenii în parteneriate pentru protejarea speciilor şi habitatelor naturale şi să creeze o legătură între copii şi natură.

 

Proiectul vizează probleme ale degradării şi pierderii biodiversităţii în una dintre cele mai importante zone umede interioare din estul Europei. Bazinul Fizeşului adăposteşte peste 28% din speciile de păsări care cuibăresc în Europa (146 de specii) precum şi 670 de specii de plante, reprezentând mai bine de o cincime din flora României. Multe alte specii de mamifere, reptile, amfibieni şi nevertebrate sunt de asemenea prezente aici. 

 

Bazinul Fizeşului este un loc deosebit de valoros şi suntem recunoscători Fondului Mondial pentru Conservare Disney pentru faptul că a apreciat nu numai importanţa internaţională a zonei, ci şi nevoia de conservare şi protejare activă”, a spus Luminiţa Holban, managerul proiectului din partea Asociaţiei Ecotransilvania.

 

Scopul proiectului este de a crea un plan de management pe termen lung pentru ariile protejate din Bazinului Fizeşului, bazat pe studii ştiinţifice cu privire la cele mai vulnerabile specii şi habitate, precum şi pe colaborarea cu comunităţile locale în elaborarea  măsurilor concrete de conservare. Sprijinul financiar din partea DWCF se alătură finanţării primite din partea Fondului European pentru Dezvoltare Regională şi a Guvernului României prin POS  Mediu, acoperind o parte din cheltuielile neeligibile aferente acestuia. De asemenea, proiectul beneficiază de asistenţă şi din partea Fundaţiei Internaţionale pentru Cocori, au mai precizat beneficiarii acestei finanțări.

 

Despre DWCF

 

Fondul Mondial pentru Conservare Disney este dedicat salvării speciilor şi habitatelor naturale şi stabilirii unei legături puternice între copii şi natură în vederea dezvoltării spiritului de conservare al acestora. Până acum DWCF a alocat peste 20 de milione de dolari pentru programe de consevare în 112 ţări.

 

Proiectele selectate trebuie să vizeze probleme urgente de conservare, să aibă o bază ştiinţifică solidă şi să integreze activităţi de implicare şi educaţie a comunităţilor.

 

Despre Ecotransilvania

 

Înfiinţată în anul 2003, asociaţia Ecotransilvania este preocupată de cercetarea şi conservarea diversităţii biologice şi culturale, precum şi de sprijinirea comunităţilor locale în înţelegerea, aprecierea şi valorificarea durabilă a resurselor naturii. 

 

Activitatea asociaţiei este dedicată în special ocrotirii păsărilor şi zonelor umede, creşterii nivelului de conştientizare a problemelor de mediu în rândul oamenilor, precum şi studiului 

impactului antropic asupra biodiversităţii şi, în special, al relaţiei dintre modurile de utilizare a terenurilor şi diversitatea organismelor vegetale şi animale. Din luna martie 2011, asociaţiile Ecotransilvania şi Ecochoice au în custodie cele peste 4600 de hectare ale ariilor protejate din Bazinul Fizeşului.

Comentarii Facebook