Luni 27 Septembrie

Cum se calculează media de admitere la liceu. Formula de calcul pentru 2021


Cum se calculează media de admitere la liceu. Mai sunt doar câteva luni până când elevii clasei a VIII-a urmează să susțină Evaluarea Națională din acest an. Probabil că dintre aceștia, mulți își fac planul pentru a studia mai departe la unul dintre cele mai bune licee din țară, însă nu știu concret cum se calculează media de admitere la liceu pentru a-și face o idee.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Cadrul legislativ prevede două anexe prin care este explicată foarte ușor metoda prin care poate fi calculată media de admitere la liceu. Potrivit anexei nr.1 a ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, media generală se calculează:

-Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără a se folosi rotunjirea, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională;

-Media generală la Evaluarea Națională va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe din notele obținute la Evaluarea Națională sunt mai mici decât nota cinci;

-Media de admitere se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a este mai mică decât nota cinci;

-Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Cum se calculează media de admitere la liceu. Care este formula de calcul a mediei

În cea de-a doua anexă la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, se arată formula de calcul a mediei de admitere utilizate pentru admiterea în clasa a IX-a, după cum urmează:

-Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere;

-Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN.

În formula de calcul anterioară MA reprezintă media de admitere, ABS reprezintă media generală de absolvire anilor de studiu cuprinși între clasa a V-a și clasa a VIII-a, în timp ce EN reprezintă media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a. Potrivit ministrului Educației, absolvenții claselor a opta vor susține varianta finală a acestui examen în luna iunie. Mai jos poți consulta calendarul pentru Evaluarea Națională 2021:

    -22 iunie 2021 – proba de limba şi literatura română;

    -24 iunie 2021 – proba la matematică;

    -25 iunie 2021 – proba de limba şi literatura maternă;

    -29 iunie 2021 (până la ora 14.00) – afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor;

    -29 iunie 2021 (orele 16.00 – 19.00) – 30 iunie 2021 (orele 8.00 – 12.00) – depunerea contestaţiilor;

    -30 iunie – 4 iulie 2021 – soluţionarea contestaţiilor;

    -4 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale.


Comentarii Facebook