Marti 29 Noiembrie

Cluj: Profesoară filmată când fuma în autobuzul elevilor - VIDEO


Un șofer din trafic a reușit să filmeze o scenă care probabil nu e premieră, o profesoară care fumează liniștită într-un autocar care transporta elevi. 

Scena a fost filmată în 14 decembrie, la ora 12:30, în Mărăști. Autocarul care transporta elevi are numărul CJ-14-PCC.

Cea care fuma în autocar este profesoară, culmea de sport, la șocoala Scoala gimnaziala Cășeiu, Dej. 

Conform Legii nr. 349 din 6 iunie 2002, completată cu Legea 15/2016, fumatul este interzis în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii.

În sensul Legii 349/2002 modificată și completată cu Legea 15/2016 prin:

e)fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;

m)spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n)spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

n1)mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2)loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;

Nerespectarea de către persoanele fizice a Legii 349/2002, mod. si completata cu Legea 15/2016, art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei.

Comentarii Facebook