Joi 28 Octombrie

Clădirile din Cluj-Napoca, care se constată a fi neîngrijite, din anul 2021 îi fac pe proprietarii acestora să platească un impozit majorat și cu 500%


În cadrul ședinței din 22 decembrie 2020 a Consiliului Local din Cluj-Napoca, se vor dezbate mai multe proiecte de hotărâri, printre care se regăsește și majorarea impozitului pe clădiri a acelor construcții care în urma constatării tehnice au fost catalogate ca fiind "clădiri neîngrijite".

Potrivit referatului de aprobare, Consiliului Local i s-a conferit posibilitatea legală de a lua măsuri pentru majorarea impozitului pe clădiri cu până 500%. Acest impozit va putea fi aplicat pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, și care au fost identificate, în urma criteriilor de încadrare, în categoria clădirilor neîngrjite, acest lucru fiind stabilite prin hotărârea consiliului local.

Astfel, tot în referatul de aprobare, se specifică  ce reprezintă de fapt o clădire neîngrijită:

"Prin clădire neîngrijită, potrivit art. 168 lit. a) din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal clădirea aflată în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubră, cu fațada nereparată/netencuită/nezugrăvită, cu geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură".  

131973724_844151229774466_9174415458074423293_n.png

Nu doar clădirile lăsate în paragină sunt vizate de către aceste hotărâri. Terenurile situate intravilan, dacă se prezintă în condiții insalubre, vor putea fi impozitate, la rândul lor, cu până la 500%. Proprietarii trebuie să aibă în vedere ca terenul să nu fie acoperit de buruieni, să efectueze curățenie în curți și să  întrețină/prepare împrejurimile. 

Supraimpozitarea se va face  în funcție de gradul de degradare al clădirii, iar pentru a stabili acest lucru se va acorda un anumit punctaj procentual.

"-art. 6 din Anexa de la Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2020privind propunere de aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipului Cluj-Napoca: începand cu anul fiscal 2021, nivelul impozitului majorat, care poate fi de 200%, 300%, 400% și 500% se stabilește anual prin hotărâre a consiliului local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor, în funcție de gradul de degradare al imobilului-construcție , stabilit prin punctajul acordat prin fișa de evaluare, astfel:

-Categoria 1. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 25% și 34,99%

-Categoria 2. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 35% și 44,99%

-Categoria 3. Supraimpozitarea cu 400% pentru punctajul procentual între 50% și 59,99%

-Categoria 4. Supraimpozitarea cu 500% pentru punctajul procentual între >60%"

 Aceste hotărâri au drept țință mai multe clădiri din Cluj-Napoca, unele dintre ele situate pe străzile Avram Iancu, George Coșbuc, Paris sau pe Bulevardul Eroilor, care n-au respectat somația primită de la autorități, conform căreia  până la data de 30 noiembrie trebuiau să demareze măsuri legale de efectuare a lucrărilor de întreținere.

131930744_742909832989096_815595276481879519_n.png131675257_709479053292664_5197595190734135230_n.png131933397_385717985870217_3159763644767502427_n.png

 

  Sursă imagini: Primăria Cluj-Napoca

 Autor: Iulian VargaComentarii Facebook