Marti 27 Septembrie

Au fost aleși cei 34 de bursieri ai Fundației ”Mitropolitul Bartolomeu” din anul şcolar şi universitar 2018-2019

 

Pentru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fundaţia ”Mitropolitul Bartolomeu”, pentru anul şcolar şi universitar 2017-2018, şi-au depus dosarul 51 de candidați din întreaga țară.

Pentru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv şi transparent atât performanțele şcolare, cât şi profilul social şi familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu şi ale studenților a fost făcută pe baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare ale masteranzilor şi doctoranzilor au fost evaluate şi notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, anunță Pr. Bogdan Ivanov, Administrator Fundației ”Mitropolitul Bartolomeu”.

 

În urma evaluărilor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” i-a desemnat pe cei 34 de bursieri, repartizați după cum urmează:

 

Elevi de liceu:

 

1. RADU GABRIEL - Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, Huși, cl.a X-a - 17,58

2. PÎSLARU ALIN VALENTIN - Liceul Teoretic Amărăștii de Sus, Cl a XI-a - 17,35

 

3.LUPU TANIA PAULA - Liceul Tehnologic „Ştefan Procopiu” Vaslui, Cl. IX-a - 17,16

 

4 GAIȚĂ ANDREEA PATRICIA - Liceul Teoretic Cujmir, Cl. A XII- a- 17

 

5. SCARLAT EMILIA MARIA - Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, Slatina, Cl. XI-a - 16,97

 

6. LUPU NARCISA NICULINA - Liceul „Ion Mincu”, Vaslui, Cl. A XII-a - 16,92

 

7. NICOLĂINĂ ANDREEA SINETA - Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Cl. A XII-a, 16,92

 

8. CERCEL MARIAN NICUȘOR - Liceul Teoretic Cujmir, Cl. A XII- a - 16,61

 

9. DOBRIȘAN LARISA MAGDALENA - Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Cl. A XI-a - 16,5

 

10. SÎRBU MĂDĂLINA CRISTINA - Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal, Cl. a XII-a - 16,05

 

11. VALACHE IOAN NARCIS - Liceul Teoretic „Regina Maria” Dorohoi, Cl. A IX- a - 16

 

12. CREȚU VIOLETA MARIA - Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Cl. A XII- a - 16

 

13. PRISĂCARIU ELISABETA  - Colegiul Național „A.I.Cuza”, Alexandria, Cl. a XI-a - 16

 

14. MOCAN ADELINA - Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni cl. XI-a - 15,96

 

15. NEȘ DENISA - Liceul Creștin „Pro Deo”, Cluj-Napoca, cl. XI-a - 15,72

 

16. CALINIC IOANA - Liceul Teologic „Sf. Cuv. Parascheva”, Agapia, cl. XII-a  - 15,72

 

17. STOICA DIANDRA MARIA - Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Cl. A IX- a - 15,56

 

18. SUBAȘU TIBERIU IONUȚ - Liceul Teoretic „A.I Cuza” Corabia, Cl. A XII- a - 15,50

 

Studenți:

 

1. RADU CONSTANTIN - Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, An. III - 19,55

 

2. VALACHE VIOREL - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Asistență Socială, an. II - 19,23

 

3. STAN ANDREEA ELENA - Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, an I - 18,80

 

4. PLOPEANU MARIA - Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, an I - 18,58

 

5. UNGUREANU GABRIEL - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, an. I - 18,04

 

6. BUNDUC CRISTIAN ȘTEFAN - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”; Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, An II - 17,94

 

7. ȚUȚUIANU CĂTĂLIN - Universitatea București, Facultatea de comunicare și relații publice, an II - 17,96

 

8. MARDARE AMINA CĂTĂLINA - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie și Biologie, an. I - 17,85

 

9. CÎRCIUMARU PETRICĂ - Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, an I - 17,73

 

10. ROSTAȘ LĂCRIMIOARA CARMEN - Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, An III - 17,53

 

11. IRIMIEA XENIA RAMONA - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, an. I - 17,03

 

12. COSTANDA RODICA NICOLETA - Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, An III - 16,94

 

Masteranzi:

 

1. SĂLVAN DORIN IOAN - Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Unitate și comuniune în raportul Șabat-Euharistie

 

2. SMULTEA TEODORA Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Platytera: Bios și artă în bisericile ortodoxe clujene

 

3. MOLNAR VLĂDUȚ GHEORGHE Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului - Epitaf

 

Doctorat:

 

1. ȘCHIOP EMILIA NICOLETA Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, An. II Protecția patrimoniului ortodox în Turcia

 

Listele complete cu cei înscrişi pentru concursul de burse, precum şi rezultatele fiecărui participant sunt publicate pe situl Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”. Cu fiecare bursier, Fundația va încheia un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligațiile ambelor părți pe toată durata derulării bursei. Bursele pentru elevi, în cuantum de 200 de lei lunar, studenţi şi masteranzi, în cuantum de 300 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi este de 400 de lei lunar şi se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu data de 15 noiembrie 2018.

 

Fondul alocat pentru bursele acestui an şcolar şi universitar este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 329 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 829.500 lei.

Comentarii Facebook