Sambata 3 Decembrie

Angajații Primăriei Cluj au primit premii și lefuri nelegale în valoare de 13,5 milioane lei


Inspectorii Curții de Conturi Cluj acuză Primăria Cluj-Napoca de faptul că le-a dat angajaților premii, sporuri și le-a plătit ore suplimentare nelegal. 

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Cluj-Napoca au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaților din aparatul de specialitate al primarului, prin includerea în salariul de bază a unor stimulente, în condițiile în care unii angajații ai entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, suma depășind 7 milioane de lei. De asemenea, au fost plătite nejustificat din bugetul local, drepturi de personal, reprezentând premii și respectiv ore prestate în afara programului normal de lucru, sau în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, plăți care exced cadrului legal aplicabil, în sumă de 1,39 milioane de lei”, precizează Curtea de Conturi Cluj.

În raport se menționează și faptul că, în anul 2017, până la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, Direcției de Asistență Socială şi Medicală, Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca prin includerea în salariul de bază a unor stimulente, în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții şi nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscal, în sumă de 5,1 milioane de lei.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca, Oana Buzatu, a declarat, marți, că raportul Camerei de Conturi Cluj va fi analizat, iar în măsura în care există concluzii care nu sunt în concordanță cu punctul de vedere al instituției, se va acționa procedural.

Raportul Camerei de Conturi Cluj mai relevă că, în anul 2017, prejudiciile aduse bugetelor locale din județul Cluj sunt în cuantum estimat de peste 33 milioane de lei fiind cauzate în principal de nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire și de administrare a contractelor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea si decontarea finanțărilor nerambursabile, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea și justificarea utilizării subvențiilor, nerespectarea prevederilor legale în acordarea și justificarea avansurilor pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări, efectuarea unor plăți pentru bunuri și servicii în lipsa unor documente justificative legal întocmite, efectuarea de plăți pentru produse/lucrări/servicii neexecutate/nerecepționate în cantitatea facturată și plătită, utilizării neeconomicoase și ineficiente a fondurilor publice, conform Cotidianul.ro.

Comentarii Facebook