Marti 24 Mai

Ai copil într-o școală care se închide din cauza COVID? Angajatorul trebuie să îți dea zile libere sau să ți le plătească


Părinții care se trezesc în situația de a nu avea cu cine să își lase copiii, de grădiniță sau școală, în cazul închiderii unităților de învățământ pe motiv de COVID, pot cere zile libere sau bani pentru acea perioadă, ca să poată plăti o bonă.

Totul este reglementat prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021,  privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Zilele libere se acordă pe durata stării de alertă

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi de învăţământ.

Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi”, se arată în ordonanță.

Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere numai cu aprobarea angajatorului.

Cum se calculează drepturile bănești pentru aceste zile libere

În situaţia în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare”.

Părinții care pot munci de acasă nu se încadrează în prevederile acestei ordonanțe. 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Ordonanța poate fi consultată pe larg AICI.

Comentarii Facebook