Vineri 31 Martie

A murit Vasile Peteanu, unul dintre primii informaticieni ai Clujului. A fost unul dintre fondatorii Liceului de Informatică din Cluj


Dr. Vasile Peteanu, cel care a contribuit în mare măsură, alături de acad. Tiberiu Popoviciu, ca promotor principal, la înființarea Liceului de Informatică din Cluj, va fi condus pe ultimul drum, luni, 7 februarie. 

Dr. Vasile Peteanu este considerat un precursor șl promotor al IT-ului românesc.

Originar din Aiud, Vasile Peteanu provine dintr-o familie de intelectuali. S-a născut la data de 6 martie 1937. A urmat școala elementară din localitatea de naștere și, apoi, liceul, pe care l-a absolvit în anul 19S4 cu notă maximă. În 1953 a fost premiat de Societatea de Științe Matematice și Fizice pentru activitate deosebita în cadrul "Revistei de matematica și fizica“. Facultatea de Matematica și Fizica, Secția de Matematica, din cadrul Universității Babeș-Bolyai a absolvit-o in anul 1959. 

Vasile Peteanu a fost angajat la Institutul de Calcul al Academiei ICTP, în perioada 1962-1969, perioadă în care și-a pregătit teza de doctorat, sub conducerea acad. Tiberiu Popoviciu, obținând în 1970 titlul de doctor in matematica. 

Din 1969 până la pensionare, în 1999, a lucrat la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Cluj. Timp de aproape trei decenii, cât a deținut aici poziția de director, începând cu anul 1971. dr. Vasile Peteanu a avut un rol important în dezvoltarea teoriei și practicii șn informatică, în dezvoltarea specialiștilor în calculatoare din Transilvania.

Dr. Vasile Peteanu trebuie considerat unul dintre pionierii informaticii din România, împreună cu acad. Tiberiu Popoviciu, ca promotor principal, dr. Vasile Peteanu a avut o importantă contribuție la înființarea la Cluj-Napoca a primului Liceul de Informatica (odată cu cele din București. Timișoara și lași). În prima jumátate a anului 1971, dr. Vasile Peteanu a dotat sediul Centrului cu un sistem de calcul FELIX- C-256. care era primul exemplar produs de Fabrica de calculatoare din București.

În noua sa funcție, dr Vasile Peteanu a selectat și-a angajat personal, în general tineri, și s-a ocupat de pregătirea și specializarea lor, încheind contracte pentru servicii informatice cu unități economice și instituții din întreaga țară

Centrul de Calcul din Cluj, condus de dr. Vasile Peteanu proiecta sisteme informatice, prelucra date sau pregătea personal de specialitate. Primii beneficiari au fost Fabrica de tricotaje Someșul, Trustul de Construcții Industriale, întreprinderea Metalul Roșu șl Combinatul de Industrie Alimentară. 

Dr. Vasile Peteanu a devenit un promotor al Introducerii calculatoarelor în întreprinderile și instituțiile de stat din România, de dinainte de 1989, și în primii ani de după Revoluție.

În 2010, cercetătorului Vasile Peteanu i s-a conferit trofeul si medalia ”Senior al Cetății”. A fost un membru marcant al "Școlii clujene de analiză numerică și teoria aproximării”.

Dr. Vasile Peteanu este recunoscut, de către generațiile de informaticieni, ca fondatorul șl promotorul IT-ului in Inima Transilvaniei.

Foto: Vasile Peteanu, expunere la Fabrica de Pielarie si Incaltaminte, 1966

Comentarii Facebook