Primarul din Turda, cu BMW de 100.000 de euro, a crescut tarifele de parcare cu 150% în oraș


Consiliul Local Turda, la propunerea Primarului Cristian Matei, a adoptat la sfârșitul anului trecut HCL nr. 265/22.12.2022 prin care a crescut prețul parcărilor în oraș cu 150%, de la 120 la 300 de lei pe an.

USR Turda consideră că acest HCL s-a adoptat nelegal, deoarece nu s-au îndeplinit condițiile legale pentru a justifica această mărire. 

Conform art. 39 din OUG nr. 71/2002

(1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii și include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

[..]

(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale.

USR susține că aprobarea majorării de preț fără existența unei metodologii de fundamentare aprobată în prealabil, face ca întregul demers să fie nelegal. De altfel, consilierii locali USR Turda au considerat justificările care stau la baza majorării insuficiente având în vedere că societatea Domeniul Public Turda a estimat o creștere a costurilor de întreținere între 30 și 80%,  dar a cerut o creștere de 150% a tarifelor pentru parcări.

Ca urmare, consilierii locali USR Turda Gabriela Blăniță, Adrian Teban și Nicolae Suciu, împreună cu consilierii locali PMP au făcut o plângere prealabilă împotriva acestei Hotărâri de Consiliu Local nelegale și au cerut Prefectului județului Cluj efectuarea controlului legalității HCL nr. 265/22.12.2022.

USR consideră că urmarea procedurilor legale nu este opțională și că autoritățile statului trebuie să aibă un parteneriat deschis și transparent cu cetățenii, să funcționeze și să ia decizii predictibil, corect și justificat.

Primarul din Turda, Cristian Matei, nu pare a avea nevoie de loc de parcare pentru BMW -ul de 100.000 de euro. El a fost fotografiat în februarie 2022 când a parcat mașina în plină stradă.

Comentarii Facebook