Joi 30 Iunie

Peste 30 de locuințe sociale vor fi cumpărate pentru oamenii de la Pata Rât


Cel puțin 30 de locuințe sociale vor fi cumpărate pentru oamenii care locuiesc acum la Pata Rât ca în favelele braziliene. Finanțarea este asigurată din fonduri norvegiene.

Proiectul Pata 2.0 are o finanțare de 4,27 de milioane de euro din Granturile Norvegiene 2014-2021. Prin proiect se vor achiziționa minim 30 de locuințe sociale pentru membri ai comunității de la Pata-Rât, și se intervine, deja, pe mai multe planuri pentru incluziunea socială persoanelor care locuiesc în zonă. Astfel de intervenții includ facilitarea și furnizarea de servicii sociale și medicale, mentorat și orientare în carieră pentru elevi, educație non-formală etc.

Zona Metropolitană Cluj a organizat o conferință online de prezentare a proiectului.

Excelența Sa, ambasadoarea Siri Barry, reprezentanta Regatului Norvegiei la București, a declarat că: ”Avem încredere că promotorul proiectului (ZMC - n.r) și partenerii săi vor face toate eforturile pentru a atinge rezultatele așteptate și vor reuși să îmbunătățească viața beneficiarilor”. 

Sheena Elaine Keller, din partea organismului care gestionează Granturile EEA/Norvegiene la nivel de Uniunea Europeană, a precizat că proiectul Pata 2.0 poate deveni un exemplu nu doar în România, ci și în alte state, și pentru alte programe de finanțare. ”Acest proiect, în opinia mea, exemplifică esența abordării pe care aceste granturi o susțin, când este vorba de incluziunea și responsabilizarea romilor. Combaterea marginalizării este una dintre cele mai complexe probleme și presupune eforturi pe mai multe planuri, o coordonare eficientă și un angajament puternic din partea tuturor factorilor implicați. Cred că precedentul proiect a arătat că acest lucru este posibil și a avut rezultate palpabile, de lungă durată. (...) Cred că și proiectul actual are un potențial uriaș de a deveni un exemplu, unul care să traseze abordări și  inițiative, nu doar în România, ci și în alte țări. Am observat că există interes și din partea altor parteneri, în alte programe, despre cum am putea implementa o abordare integrată a locuințelor sociale, într-un mod inovator. (...) Prin astfel de abordări cum sunt cele din proiectul prezent, vom putea dărâma zidurile dintre romi și restul societății”,  a declarat Keller.

Pata 2.0 are ca promotor al proiectului (lider de consorțiu) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, iar ca parteneri, Direcția de Asistență Medicală și Socială din Primăria Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității „Babeș-Bolyai” și Orașul Bergen, din Norvegia.  

Proiectul urmărește să reducă disparitățile de locuire, sociale și economice dintre comunitatea defavorizată de la Pata-Rât și populația majoritară din Cluj-Napoca.

În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, în special familiile rome, dar nu numai acestea, care, în lipsa susținerii oferite de proiect, ar putea fi constrânse de circumstanțele economico-sociale să se mute la Pata-Rât sau în alte zone marginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Continuarea procesului desegregării zonei urbane marginalizate Pata-Rât prin asigurarea a minim 30 de locuințe sociale decente și implementarea „Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate”. Programul va cuprinde selecția familiilor beneficiare, pregătirea mutării și asistența de după mutare pentru un număr de minim 30 de familii, pe o perioadă de 36 luni.

2. Facilitarea incluziunii sociale pentru un număr de 1.550 de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială: 720 de rezidenți din zona urbană marginalizată Pata-Rât și minim 30 de alte persoane în risc de sărăcie și excludere socială vor beneficia de suport pentru accesarea unor servicii publice de calitate(psiho-sociale, educative, sănătate și transport urban) pe durata celor 36 de luni ale proiectului; un număr minim de 800 de copii din clasele 1-4 din zona metropolitană vor beneficia de servicii de suport educațional non-formal menite să le îmbunătățească competențele, participarea școlară și să reducă rata abandonului școlar.

3. Creșterea capacității instituționale de a răspunde adecvat nevoilor grupurilor marginalizate și prin dezvoltarea „Metodologiei replicabile de relocare și incluziune a familiilor cu venituri scăzute din zone marginalizate segregate”, formarea unui număr de 30 profesioniști, incluzând personalul relevant din serviciul public de asistență socială pentru implementarea metodologiei, învățarea din bune practici norvegiene, precum și formularea într-un mod participativ a unui set de recomandări de politici publice în domeniul locuirii în cele 36 luni ale proiectului.

Proiectul se desfășoară la nivelul municipiului Cluj-Napoca și al Zonei Metropolitane Cluj, între 18.12.2019 și 18.12.2022. Valoare contractului este de 20.439.118,69 lei din care grantul norvegian reprezintă 17.373.250,88 lei iar cofinanțarea publică 3.065.867,80 lei

Finanțarea este asigurată prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, susținut prin Granturile SEE și Norvegiene, operat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Foto: Adevărul.ro

Comentarii Facebook