Mihai Seplecan a fost ”concediat” din Consiliul Județean de către prefectul Clujului

 

Prefectul Clujului, Gheorghe Ioan Vuşcan, a emis ordinul ”privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Cluj, al domnului Mihai Seplecan”.

 

Locul de consilier județean a fost declarat vacant și va fi ocupat de următorul aflat pe listele USL (fostul PSD - PNL).

 

Această decizie vine în urma analizei solicitării Partidului Naţional Liberal-Organizaţia Judeţeană Cluj, depusă la Instituţia Prefectului-Judeţului Cluj. Menţionăm faptul că solicitarea a fost însoţită de: Decizia nr.1 din 6.11.2015 a Colegiul Director Judeţean al PNL Cluj privind excluderea din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan şi Hotărârea nr.3 din 14.03.2016 a Curţii de Arbitraj a PNL privind rămânerea definitivă şi executorie a excluderii din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan.

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 litera h^1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a carei lista a fost ales.

 

De asemenea, precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 12 alin.3 din Legea nr. 393/2004, „În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local sau judeţean”, precizează Prefectura Cluj.

 

Decizia a fost comunicată lui Mihai Seplecan, Consiliului Judeţean Cluj, Ministerului Afacerilor Interne precum şi Autorităţii Electorale Permanente-Filiala Nord-Vest.

Comentarii Facebook