Miercuri 8 Februarie

MAI va rechema pensionarii în activitate, pentru refugiați


Sindicatul Europol afirmă că MAI va rechema pensionarii în activitate, în contextul crizei refugiaților din Ucraina, pentru a compensa lipsa de personal din anumite sectoare de activitate, scrie News.ro. 

Fluxul enorm de refugiați care tranzitează frontierele de stat de la granițele cu Republica Moldova și Ucraina a generat o serie de probleme în ceea ce privește capacitatea operațională a MAI-ului în gestionarea acestei crize prin raportare la deficitul de personal, cu atât mai mult cu cât cetățenii ucraineni care au fugit din calea războiului se vor stabili temporar pe teritoriul țării noastre. Astfel, după zeci de ani în care segmentul stradal a avut de suferit în contextul asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică din cauza lipsei unei politici constructive care să asigure o predictibilitate a necesarului de forțe, reprezentanții MAI se văd nevoiți să apeleze la experiența și expertiza polițiștilor și militarilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu ori care au trecut în rezervă”, a transmis Sindicatul Europol.

Sindicaliștii precizează că, la data de 18 martie 2022, la nivelul Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MAI a fost stabilit mecanismul de punere în aplicare a prevederilor art. II din OUG nr. 20/2022.   

Articolul respectiv prevede:   

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la încetarea situației care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/polițiști care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu.  

(2) Perioada de un an, prevăzută la alin. (1), poate fi prelungită anual, în condițiile legii, cu acordul cadrului militar/polițistului rechemat în activitate/reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina”.   

Sindicaliștii explică faptul că șefii unităților teritoriale subordonate MAI care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică, vor efectua o analiză ce vizează reducerea deficitului de personal pe care o vor supune aprobării ministrului afacerilor interne, sau după caz, inspectorului general, iar după obținerea acestei aprobări se vor ocupa de postarea pe pagina de internet a unității sau în presa scrisă anunțul privind demararea procedurii de ocupare a posturilor vacante. 

Ulterior, cei interesați vor face demersurile necesare reangajării:   

  • depun un dosar al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidență categoriei de personal cu care sunt prevăzute a fi ocupate posturile vacante și care se aplică în mod corespunzător;  
  • susțin procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective și care se aplică în mod corespunzător.

Comentarii Facebook