Emil Boc, sancționat de Consiliul Discriminării pentru că îi amendează pe cei care urcă murdari în autobuze


Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat  Municipiul Cluj-Napoca pentru prevederi ale unei Hotărâri de Consiliu Local care  dezavantajează persoanele fără posibilități financiare, aflate în sărăcie, limitându-li-se  accesul în mijloacele de transport public.

CNCD a reținut săvârșirea faptei de discriminare potrivit art. 2 alin. (3), art. 10 lit. h) și g) și art. 15 din OG 137/2000 prin Hotărârea nr. 541 din  07 septembrie 2022, sancționând cu avertisment UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin primar în funcție. 

Prin prevederile sesizate, călătorii sunt obligați să aibă o ținută vestimentară curată, iar cei care urcă în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcăminte murdară care să deterioreze starea de curățenie a mijlocului de transport riscă amendă de la 100 lei, la 200 lei. 

Extras din Hotărârea CNCD: ”60. Analiza trebuie făcută în contextul în care este cunoscut faptul că în municipiul Cluj-Napoca există o comunitate importantă de persoane vulnerabile, dezavantajate, care trăiesc marginalizate și izolate la periferia municipiului, condițiile de  viață ale acestora fiind caracterizate de privare materială și condiții sanitare. 

61. Din aceste considerente, impunerea condiției deținerii unei vestimentații curate în mijlocul de  transport, printr-o caracteristică subiectivă, nedeterminată, cuantificabilă, care să conțină  caracteristici clare, nu este proporțională cu scopul urmărit și îngrădește accesul acestor  persoane la serviciile publice de transport. 

62. Astfel, Colegiul director constată că impunerea unei vestimentații curate, fără alte criterii obiective, cuantificabile, determinante, conduce la interpretări de natură subiectivă, producând  efecte discriminatorii pentru diferite comunități, grupuri vulnerabile”.

Totodată, CNCD a recomandat UAT Municipiul Cluj-Napoca găsirea unui echilibru între  necesitatea protejării bunurilor și efectele de discriminare față de diferite persoane, grupuri  vulnerabile și comunități prin găsirea unei variante de formulare a textului prevederilor Hotărârii  de Consiliu Local nr. 670/2019 care să nu lase loc de interpretări subiective și să aibă efecte  discriminatorii asupra unor categorii defavorizate sau comunități. 

Centrul de Resurse Juridice, care a făcut sesizarea la CNCD, apreciază această hotărâre ca fiind parțial satisfăcătoare din pricina sancțiunii aplicate Municipiului Cluj-Napoca și a recomandării de reformulare a textului  prevederilor din hotărâre, în detrimentul instituirii unei obligații în acest sens. 

În concret, fapta de discriminare provine de la autoritatea publică locală care are obligația  respectării drepturilor omului, astfel încât să fie în concordanță cu art. 2 alin. (10) lit. a) din  OG 137/2000: “[…] eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri  afirmative, în vederea protecției persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea șanselor”. 

Având în vedere opinia municipalității privind sancțiunile prevăzute în hotărâre, astfel cum a  formulat-o în întâmpinare, și anume că acestea se adresează utilizatorilor serviciului de transport public local care ”în exercitarea drepturilor lor de a beneficia liber și nediscriminatoriu  de serviciul public de transport local, nu înțeleg să respecte normele de igienă”, lipsa instituirii  unei obligații în sarcina acesteia de a elimina prevederile discriminatorii din hotărâre va rămâne  doar atât, o recomandare.

-------------------

UPDATE

Primăria Cluj-Napoca a luat act de această decizie, care are o valoare de recomandare, lucru pe care noi oricum așa îl facem in practică, atunci când aplicăm această HCL. Aplicam hotărârea de consiliu local în litera, dar mai ales în spiritul ei, adică doar dacă există abuzuri”, precizează Biroul de Presă al Primăriei Cluj-Napocaș.

Comentarii Facebook