Vineri 31 Martie

Bugetul municipiului Cluj-Napoca pe 2019 a fost aprobat. În ce vrea să investească Primăria


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a adoptat, în cadrul ședinței de luni, bugetul orașului pentru anul 2019.

Astfel, conform municipalității, obiectivul pricipal pentru bugetul din acest an este ”Creșterea Calității vieții prin investiții consistente în educație, sănătate, protecția mediului, transport nepoluant, siguranță publică, parcuri, spații verzi și infrastructură”. 

Pe lângă asigurarea și creșterea calității vieții, principiile care stau la baza alcătuirii bugetului sunt: consacrarea orașului nostru ca puternic centru de inovare, de servicii medicale, prioritizarea transportului public și a mobilității alternative la mașină, finalizarea infrastructurii de bază, care înseamnă centuri ocolitoare, străzi, parking-uri și îmbunătățirea spațiilor verzi și a parcurilor din oraș, precum și a spațiilor pietonale. 

Primăria Cluj-Napoca a pregătit și depus proiecte pentru finanțare din fonduri europene în valoare de 420 milioane lei, în exercițiul financiar 2014-2020. 

Un număr de 19 proiecte în valoare totală de 115 milioane euro au fost deja contractate, 24 proiecte în valoare de 116 milioane euro se află în etapa de evaluare, iar alte 6 proiecte în valoare de 205 milioane euro se află în pregătire. 

Astfel, conform reprezentanților primăriei, principalele obiective de investiții, programe și politici publice pentru perioada 2019-2020 sunt:

• Transport în comun modern, eficient, nepoluant:

- achiziționarea de noi tramvaie, troleibuze și autobuze 

- 41 autobuze electrice în circulație în 2019

- noi facilități pentru transportul public

- prioritizarea transportului public prin extinderea benzilor dedicate

- PUZ, SF/DALI, studiu de circulație Calea Moților - Calea Mănăștur - str. Uzinei Electrice - str. Mărginașă (inclusiv pentru extinderea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport în comun) (2020) 

- stații de încărcare autobuze electrice (36 stații încărcare) și branșamente pentru stații de încărcare autobuze electrice (2019) 

• Autobuze școlare (6 buc) (2019)

• Extinderea programului pentru elevi „Autobuze școlare cu circuit închis” 

• Centura Metropolitana a Clujului - Întocmire SF, PUZ, DTAC pentru proiectul Drum Transregio Feleac TR35 Etapa I - Centura Metropolitană și Etapa II - Drumuri de legătură (2019) 

• Investiții în Educație 

- toți elevii merituoși ai Clujului primesc bursă (ceea ce înseamnă o investiție de 12.135.000 lei pentru anul 2019)

- asigurarea de gratuitate la transportul în comun pentru elevi, studenți, pensionari, șomeri etc.

- transport pentru elevii din familii defavorizate şi pentru elevii cu nevoi speciale

- premii speciale pentru elevii cu performanţe deosebite 

• Investiții în Sănătate 

- creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

- acordarea de sprijin financiar pentru restul spitalelor din municipiu, care nu se află în subordinea și administrarea Primăriei

- susținerea activității SMURD

- punct medical avansat de acordare a primului ajutor (ISU) (2019) 

• Walkable City - investiții în siguranța pietonilor 

• Reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric și cultural - Finalizarea lucrărilor la Turnul Pompierilor

Investiții în parcuri și extinderea zonelor verzi

• Modernizare Parc Ștefan cel Mare (2020) 

• Modernizare Parc I.L.Caragiale (2020) 

• Modernizare Parc 14 Iulie (2020)

• Amenajare Parc Între Lacuri (2020)

•Continuarea proiectului Baza sportivă “La Terenuri” Mănăștur - după modelul Bazei Sportive din Gheorgheni cu acces gratuit 

Investiții în infrastructură și pentru siguranță în trafic

•• Amenajare/modernizare strada Bună Ziua (2019-2020) 

•• Dezvoltare și modernizare semaforizare (11 treceri pietoni, 3 intersecții) (2020) 

•• Construire Parking str. Primăverii nr. 20 (2020) 

•• Construire Parking str. Primăverii nr. 8 (2020) 

•• Construire Parking Mogoșoaia nr. 9 (2020) 

•• Construire Parking Hașdeu (2020)

•• Stații de încărcare pentru mașini electrice cu încărcare gratuită în timpul parcării

•• Reabilitare Pod peste Someșul Mic situat pe strada Fabricii (2019 - 2020)

•• Pod peste Someșul Mic situat pe strada Porțelanului (podul Porțelanului) (2019)

•• Pod peste râul Someșul Mic situat pe strada Garibaldi (Pod Garibaldi) (2020)

•• Acces din strada Oașului la cartierul Lomb (2019)

Alte alocări importante de la bugetul municipiului pentru anul 2019 vizează:

• Politici publice orientate spre crearea de noi locuri de muncă: acordarea de facilităţi fiscale prin schemă de ajutor de minimis pentru investitorii din parcurile industriale şi pentru susținerea construirii de clădiri cu clasa energetică A 

• Procese de participare publică: Bugetare participativă (continuarea implementării proiectelor) şi Centrul de Inovare şi Imaginaţie Civică 

* Continuarea politicilor și programelor care vizează persoanele cu dizabilități și implicit, creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile publice 

• Realizarea unui Centru pentru tineret la standarde europene

• Alocarea suplimentară de fonduri de la bugetul local sau cel puțin menținerea la același nivel a alocărilor bugetare pentru: ONG-uri și instituții care desfășoară activități culturale, de tineret, sociale, asociații sportive, culte, spitale clujene în afară de Spitalul Clujana 

• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

• Puncte gospodărești îngropate - 100 puncte gospodărești până în anul 2020

• Finalizarea lucrărilor la Cimitirul Moș Ion Roată (2020) 

• Investiții, programe și politici pentru sprijinul persoanelor aflate în situații de viață dificile

•• Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului 

•• Ajutorul pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. 

•• Programul „Şcoală după Şcoală” - o nouă şansă pentru copiii din familii cu situații de viață dificile

•• Ghiozdane și rechizite pentru copiii care au nevoie

•• Programul social „Alimente” pentru persoane defavorizate 

•• Servicii stomatologice gratuite pentru clujenii cu venituri reduse

• Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a celor care au ajuns la 100 de ani

• Concursul pentru tineri cercetători în știință și inginerie

• Concursul Curățenie Generală pentru Asociațiile de proprietari

Nu în ultimul rând, Primăria Cluj-Napoca susține că urmărește utilizarea tehnologiei pentru confortul cetățenilor și îmbunătățirea vieții de zi cu zi în oraș, și implicit continuă procesul de digitalizare la nivelul municipalității. 

Bugetul general consolidat este de 1.547.035.246 lei, din care bugetul de funcționare reprezintă 895.208.000 lei, iar bugetul de dezvoltare totalizează 651.827.246 lei. 

Bugetul complet poate fi consultat pe pagina primăriei: https://primariaclujnapoca.ro/.

Comentarii Facebook