Joi 28 Octombrie

Când va vor avea loc examenele de Bacalaureat 2020 și Evaluare Națională 2020


Elevii din clasele a 8-a și a 12-a vor reveni la școala după 2 iunie pentru a se pregăti pentru examenele naționale.

În fiecare clasă vor fi maximum 10 elevi  și vor sta 2-3 ore pentru a se pregăti pentru examenele naționale. 

Aceste examene se vor organiza așa cum au fost planificate Ce este important este că vor fi respectate reguli stricte. Se va măsura temperatura, se va face intrarea pe o parte, iar ieşirea pe altă parte, se va face dezinsecţie. 

Programul examenului de Evaluare Națională 2020:

2 - 5 iunie 

Înscrierea elevilor

5 iunie 2020

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 

Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 

Matematica - probă scrisă

18 iunie

Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie

Soluționarea contestațiilor

27 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul examenului de Bacalaureat 2020:

25 – 29 mai 2020           Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

29 mai 2020                    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

9 – 10 iunie 2020           Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A

11 – 12 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B

15 – 17 iunie 2020         Evaluarea Competențelor digitale – proba D

18 – 19 iunie 2020         Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

22 iunie 2020                    Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

23 iunie 2020                    Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

24 iunie 2020                    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie 2020  Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

30 iunie 2020             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-6 iulie 2020            Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2020                Afișarea rezultatelor finale de la BAC 2020

Comentarii Facebook