Miron Cozma a fost colaborator al Securității cu numele ”Paul”

 

Miron Cozma a semnat un angajament cu Securitatea şi a dat note informative vreme de şase ani despre colegii săi şi despre condiţiile de muncă.

 

Conform Adevărul, Miron Cozma nu a fost constrâns să semneze angajamentul și a dat rapoarte la Securitate între 1977 şi 1983.

 

Subsemnatul Cozma Miron, născut în 25 august 1954, în localitatea Derna, judeţul Bihor, fiul lui Gheorghe şi al Ana, cu domiciliul în Lonea, mă angajez să sprijin şi să informez organele de Securitate în activitatea lor, în mod secret şi organizat, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor îndreptate împotriva securităţii statului, precum şi combaterea oricăror manifestări care afectează interesele orânduirii noastre socialiste, mă angajez să depun eforturi susţinute pentru căutarea informaţiilor ce interesează securitatea statului şi furnizarea lor la timp prin sistemul de legătură ce va fi stabilit. 

 

(...)

 

Animat de dorinţa de a-mi aduce întreaga contribuţie atât în cadrul serviciului, cât şi în afara lui, pentru a putea traduce în viaţă prezentul angajament, înţeleg pe deplin consecinţele dăunătoare de a asigura securitatea statului în caz de nerespectare a angajamentului luat. / 07.09.1977 / Miron Cozma".

 

Miron Cozma a fost recrutat pentru calitățile sale: era inteligent, avea charismă, calităţi de lider. Scopul recrutării, se mai arată în raport, ”vizează completarea potenţialului informativ în cadrul obiectivului, cât şi asigurarea informativă a căminului nr. 38 (în care sunt cazaţi circa 200 de angajaţi ai I.M. Bărbăteni). Din studierea şi verificarea candidatului rezultă că acesta are calităţi şi posibilităţi pentru munca de culegere de informaţii”.

 

Cozma scria despre colegii lui care nu își făceau bine treaba.

 

Pe 10 martie 1978, ”Paul“ scrie şi semnează o altă notă, prin care transmite Securităţii că muncitorii de la I.M. Bărbăteni erau deranjaţi că fuseseră penalizaţi la salariu: ”Informez că electricienii şi lăcătuşii din cadrul sect I de la IMB sunt nemulţumiţi din cauza penalizării pe luna februarie. Astfel, lăcătuşii R., D., S. s.a. au afirmat că nu are rost să se mai omoare cu munca pentru că oricum sunt penalizaţi”. La finalul acestei note, după semnătura ”Paul”, oamenii Securităţii fac câteva menţiuni, din care aflăm că „nota corespunde sarcinilor trasate“ şi că sursa a fost instruită ca, mai departe, ”să stabilească modul cum se achită de sarcini numitul M.I., precum şi ceilalţi electricieni cunoscuţi cu nemulţumiri din cauza penalizărilor“. Ca măsuri, în aceeaşi notă de subsol semnată şi scrisă de securişti, se arată că „s-a informat tov. secretar PCR de la oraş Lupeni, tov director de la IM Bărbăteni”.

 

Informările lui Cozma erau luate în seamă, după verificarea lor. Mai ales acelea care descriau cum sunt încălcate normele de muncă sau cum se poartă şefii de mină cu subordonaţii. La finalul unei note din vara lui 1979, în care sursa "Paul" atrăgea atenţia asupra unor nereguli tehnice, precizând că "vinovaţi de această situaţie se fac conducerea I.M. Lonea şi sectorul II, respectiv şeful sectorului subing B.I.", ofiţerul de Securitate care primise nota a confirmat cele scrise: "am efectuat control în subteran la sectorul III împreună cu organele de protecţia muncii. Aspectele se verifică. S-au luat măsuri de înlăturare a acestor stări şi fenomene. Au fost informate organele locale de partid".

 

Miron Cozma a devenit în 1983 membru de partid și şi-a încheiat cariera de colaborator cu acte al Securităţii.

Comentarii Facebook