Românii care pot obţine gratis, de la stat, un teren pentru a-şi construi o casă. Guvernul a modificat legea


Tinerii de până în 35 de ani pot obține gratuit, de la autorităților locale, terenuri de până la 1.000 de metri pătraţi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Legea exista şi înainte, dar acum Guvernul a modificat-o.

Anumite categorii de români pot obţine gratis, de la stat, un teren pentru a-şi construi o casă, dacă îndeplinesc anumite condiţii. Legea există de 20 de ani, însă vineri Guvernul a făcut modificări ale normelor, astfel încât procedura de obținere a acestor terenuri să se simplifice.

Legea 15/2003 stabilește posibilitatea "atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală".

Atribuirea terenului se face gratuit pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local, în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii.

În ce priveşte dimensiunile terenurilor, acestea depind de tipul localității în care se află. Mai precis, suprafeţele de teren care pot fi date tinerilor sunt:

- 150-300 de metri pătraţi - în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti;

- 250-400 de metri pătraţi - în oraşe;

- 250-1.000 de metri pătraţi - în comune şi sate.

Potrivit legii, pot cere un teren (o singură dată) pe care să-și construiască o locuinţă proprietate personală tinerii de până la 35 de ani, care îndeplinesc următoarele condiţii:

- au împlinit vârsta de 18 ani;

- la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală.

În plus, în funcție de fiecare situație în parte, pe lângă cele amintite, consiliile locale pot stabili criterii suplimentare pentru atribuirea terenurilor.

Cererea pentru atribuirea terenului trebuie depusă la consiliul local al comunei, oraşului ori municipiului (sector) în care solicitantul are domiciliul și trebuie să fie însoțită de mai multe documente, printre care și o copie de pe certificatul de naștere și una de pe actul de identitate.

De asemenea, printr-un proiect de HG adoptat azi de Guvern, se elimină din normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 obligația de a depune declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafața mai mare de 500 de metri pătraţi în mediul urban și de 5.000 de metri pătraţi în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Astfel, vor mai trebui depuse, după ce proiectul de HG va intra în vigoare, doar următoarele acte:

- copie de pe certificatul de naștere;

- copie de pe actul de identitate;

- declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe.

Dacă i se aprobă atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, beneficiarul acestuia este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, potrivit avocatnet.ro.

Comentarii Facebook