Sambata 28 Ianuarie

Licitație cu ”DEDICAȚIE” pentru dezinsecție în Cluj-Napoca. Orașul SMART cere lucruri stupide


Documentația de atribuire a contractului de dezinsecție din Cluj-Napoca are lacune și a obligat Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) să impună corectarea lor, dar nu în totalitate.

Până acum, dezinsecția în Cluj-Napoca a fost făcută de Coral Impex, firmă care participă și la actuala licitație și care a depus, în 2 noiembrie 2018, contestație la CNSC împotriva documentației de atribuire elaborate de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă în procedura licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Cluj-Napoca”. Contractul este estimat la circa 72 de milioane lei.

Culmea, SC DD Chim SRL din Deva, firma care este acuzată de Coral că ar fi favorizată de prevederile din caietul de sarcini a cerut CNSC să respingă contestația celor de la Coral. Prin adresa din 29 noiembrie 2018, SC DD Chim SRL din Deva, prin administratorul Vereş Csaba, a înaintat Consiliului o cerere de intervenție voluntară accesorie, solicitând respingerea contestației formulate de Coral Impex SRL. Cele două firme s-au mai contrat și în alte orașe din țară.

Firma din Deva ar fi direct favorizată de caietul de sarcini, în care se spune că firmele participante trebuie să aibă 7 utilaje, pentru o suprafață de 17.560.188 mp, în condițiile în care, numai în 2018, firma Coral a lucrat cu 19 utilaje pentru o suprafață de 20.025.684,09 mp. Cu ochiul liber se vede că cerințele din caietul de sarcini favorizează pe cineva, care are fix acest număr de utilaje, dar care nu va face față realității și se va descurca ulterior, dacă va câștiga licitația foarte ”grasă”, prin închirierea de utilaje. ”O altă problemă, care a fost menținută în documentație, este numărul de utilaje necesar. Astfel, în documentație s-a prevăzut un număr de 7 (6+1) utilaje, în vreme ce până acum Coral Impex a avut nevoie de 19 pentru a acoperi Cluj-Napoca. Numărul de utilaje cerut în caietul de sarcini permite și firmei DD Chim să participe la licitație de una singură, având cam tot atâtea utilaje”, a precizat firma Coral în contestația depusă la această licitație. ”Cu titlu de exemplu, menționăm că, în cazul tânțarilor, pentru a se ajunge la finalitatea dorită și pentru ca aplicarea tratamentului să fie eficientă, este necesar ca printr-o singură acțiune (care se desfășoară seara sau noaptea) să se trateze concomitent toate suprafețele. (nerespectarea acestei cerinte diminueaza foarte mult calitatea serviciilor). Iar, în mod cât se poate de clar, cu un număr de 6 utilaje nu se poate acoperi într-o singură noapte toată suprafața orașului supusă dezinsecției.

Prin solicitarea doar a 6+1 utilaje, Autoritatea contractantă încalcă dispozițiile art. 178 din Legea nr. 98/2016 pe de o parte prin insuficienta descriere a noțiunii de ”adecvat”, iar pe de altă parte prin ignorarea totală a noțiunii de ”necesar”.

Așadar, singura descriere care vizează mijlocul de transport este ca acesta să fie adecvat, fără însă să stabilească în mod clar parametri în care acestea trebuie să se încadreze pentru a fi considerate ca având caracter adecvat. Pe de altă parte, Autoritatea Contractantă trebuia să analizeze în mod real, câte utilaje sunt necesare pentru a se putea efectua o asemenea lucrare, iar nu să prevadă un număr infim de utilaje, care pot face față cel mult la efectuarea serviciului de dezinsecție dintr-o zonă, pe noapte.

Pentru o înțelegere cât mai facilă a absurdității cerințelor autorității privind numărul de utilaje, supunem spre atenție situația comparativă a numărului utilajelor folosite pentru realizarea tratamentelor de dezinsectie in municipiul Cluj Napoca în anul în curs și numărul utilajelor solicitate pentru realizarea tratamentelor de dezinsectie prin caietul de sarcini”, se mai arată în contestația depusă de Coral Impex, potrivit Clujust.

De asemenea, în caietul de sarcini nu s-a solicitat Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente, lucru contestat de Coral la CNSC. 

CNSC consideră în caietul de sarcini sunt deficiențe: ”Se constată că punctarea ofertanților se poate realiza în mod subiectiv prin aprecieri ale membrilor comisiei asupra unor exprimări care prin natura lor sunt subiective, cum ar fi, de exemplu: Abordarea propusă se bazează parțial pe o serie de metodologii, (…) Resursele (umane și materiale) sunt parțial corelate cu activitățile și complexitatea acestora și asigură parțial încadrarea în timp (…); Resursele (umane și materiale) sunt corelate într-un mod limitat (…)

În acest context, Consiliul consideră că se impune ca autoritatea contractantă să explice, cuantifice ce consideră ca fiind parțial, (…) într-un mod limitat, în cadrul subfactorilor de evaluare mai sus prezentați.

Consiliul consideră că se impune ca autoritatea contractantă să precizeze ce consideră ca fiind adecvat sau care sunt cerințele pentru demonstrarea ofertării unui mijloc de transport adecvat, având în vedere utilizarea acestuia pentru transportul cadavrelor de rozătoare colectate în vederea incinerării.

Un lucru grav este că cei care s-au ocupat de documentație nu au cerut opinia Institutului Cantacuzino în privința numărului de tratamente lunare contra țânțarilor (insectă care poate provoca boala Lyme), stabilind de capul lor un număr mai mic decât era necesar.

Din conținutul caietului de sarcini, precum și din susținerile autorității contractante, cuprinse în punctul de vedere la contestație, nu rezultă că aceasta a solicitat Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente, așa cum este prevăzut în Ordinul ANRSC nr. 82/2015. Astfel, chiar dacă autoritatea contractantă a impus prin caietul de sarcini la prc.4.2.8 numărul minim de treceri conform Ordinului ANRSC nr.82/2015, aceasta nu a făcut dovada că a solicitat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente.

În sensul celor de mai sus menționate, Consiliul apreciază că se impune ca autoritatea contractantă să solicite INCDMMC recomandările necesare pentru stabiilirea numărului de tratamente și dacă este cazul să le introducă în Programul unitar de acțiune”.

Clujul a mai avut recent și alte licitații cu cântec, cum este cea pentru întreținerea spațiilor verzi din oraș. Licitația a fost câștigată de firma Garden Center Grup, care este criticată acum chiar de Emil Boc. ”Noi am cerut să facă somații în cazul în care constată ... pentru că am avut probleme în cimitir că nu erau ridicate mizeriile de acolo, nu era cosită iarba, nu era asigurat spațiul corespunzător, și le-a spus: ”Băieți, treceți la somații în vederea derulării procedurilor de reziliere a contractului”. Noi am avut RADP -ul înainte și suntem pregătiți să facem lucrarea prin RADP, dacă o firmă, care a câștigat prin decizia instanței să i se acorde dreptul de întreține spațiile verzi, nu face față la exigențele Clujului. Dacă nu fac față, trebuie să plece. Deocamdată sunt în termenul de grație, dar ori intră în normalitate, ori vor trebui să își caute de lucru în altă parte”, a spus primarul Emil Boc.

Garden Center Group a câștigat în 2016 contractul în valoare de 70 de milioane de lei pentru întreținerea spațiilor verzi din Cluj-Napoca. Licitația de atunci a fost contestată, dar, la finele anului 2017, instanța a dat câștig de cauză firmei Garden Center Group, deținută de omul de afaceri Ion Olteanu. Până la soluționarea procesului, spațiile verzi din Cluj-Napoca au fost întreținute de RADP, regia Primăriei Cluj-Napoca și condusă de Ion Pantelimon, un apropiat al primarului Emil Boc. 

Comentarii Facebook