Vineri 29 Septembrie

EUROINS nu mai poate încheia asigurări RCA. Neregulile au adus și o amendă de 50.000 de lei

 

EUROINS nu mai poate încheia asigurări RCA, din cauza neregulilor constatate la plata daunelor, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din 28 august 2013, să aplice următoarele sancțiuni societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA: interzicerea temporară a practicării de către EUROINS România Asigurare Reasigurare SA a asigurării RCA; sancționarea domnului Mihnea Tobescu, director general al societății EUROINS România Asigurare-Reasigurare SA, cu amendă în cuantum de 50.000 de lei; sancționarea domnului Stamov Bozhidar Stoyanov, conducătorul departamentului de daună din cadrul societății, cu retragerea aprobării acestuia.

 

Interzicerea practicării de către societate a asigurării RCA este în vigoare până la implementarea de către compania EUROINS a unui set de măsuri stabilit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

Măsurile se referă, printre altele la revizuirea de către EUROINS a instrucțiunilor, procedurilor sau normelor de constatare și lichidare a daunelor, stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor în conformitate cu reglementările în vigoare, respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, informarea sau notificarea asiguraților cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară obligă EUROINS ca, în termen de 24 de ore de la primirea deciziei de sancționare, să comunice intermediarilor de asigurări interdicția de a mai încheia contracte de asigurare RCA în numele și pe seama societății. Reluarea activității de oferire, negociere sau încheiere a polițelor RCA se dispune, la fel ca și în cazul interzicerii, prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară, după verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară informează publicul că în perioada în care EUROINS are interdicția practicării asigurării RCA, societatea are în continuare obligația soluționării dosarelor de daună.

 

Deciziile au fost luate în urma controlului inopinat desfășurat la EUROINS în lunile mai-iunie 2013. Controlul a vizat verificarea modului de instrumentare și finalizare a dosarelor de daună și a modului de respectare a prevederilor Ordinului 11/2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și intermediarilor în asigurări.

 

Controlul la societatea EUROINS a constatat, printre altele: reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate; a fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună; plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale; au fost identificate dosare de daună în care partea prejudiciată nu a fost notificată cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire și la motivația respingerii.

 

La sfârșitul semestrului 1, 2013, EUROINS Asigurare-Reasigurare SA avea un volum de prime brute subscrise pe segmentul RCA de 258,74 milioane de lei și deținea o cotă de piață pe acest segment de 21%. 

 

În primele 6 luni ale anului 2013, indemnizațiile brute plătite de societate, pe segmentul RCA, au însumat 157,78 milioane de lei.

Comentarii Facebook