Vineri 30 Septembrie

Declaratia de venit! Ultima zi de depunere este vineri, 25 mai. Dupa aceea urmeaza amenzile


Ultima zi de depunere a declaratiei de venit pe 2011 este vineri, 25 mai.

Obligatia depunerii declaratiei de venit D 200, revine contribuabililor persoane fizice, care in anul 2011 au realizat in Romania urmatoarele categorii de venituri:

- venituri din activitati independente pentru care venitul se determina in sistem real ( activitati comerciale, profesii libere,  drepturi de proprietate intelectuala si  mai mult de 5 contracte de inchiriere);
- venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
- venituri din cedarea  folosintei  bunurilor  stabilite in valuta si cei care au incheiat contracte de inchiriere in lei in decembrie;
- venituri din investitii (castiguri din tranzactionarea titlurilor de valoare altele decat partile sociale si titluri de valoare la societatile inchise, castiguri  din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen).

Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au realizat venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate , sunt obligate sa depuna declaratia de venit D201 pentru urmatoarele categorii de venituri: venituri din activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, pensii si altele . Se depune cate o declaratie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit.

Persoanele fizice care au platit impozit  in strainatate vor face dovada platii impozitului in strainantate,  iar in Romania obligatia de plata se va reduce corespunzator . 

Nu depun declaratii  de venit persoanele care au realizat urmatoarele categorii de venituri:

- numai venituri din salarii ;
- venituri din chirii stabilite in lei, mai putin de 5 contracte de inchiriere;
- venituri din pensii;
- din salarii din strainatate;
- din activitati independente impuse pe baza de norme de venit;
- din premii sportive si jocuri de noroc;
- din dividende si dobanzi;
- din agricultura, cu exceptia arendei si a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;
- din transfer imobiliar,din mosteniri, donatii, burse, alocatii de maternitate, somaj, etc.

Persoanele care au obligatia depunerii declaratiei de venit D 200 si/sau  D201 se pot adresa administratiei fiscale in a carei raza teritoriala isi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaratie in mod gratuit sau formularul poate fi descarcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la sectiunea Asistenta contribuabililor, subsectiunea persoane fizice - www.mfinante.ro, unde veti gasi si instructiuni de completare a acestora.

Termenul limita pentru depunerea declaratilor de venit  D 200 si D 201 este 25 mai 2012.

Tot pana la aceasta data se vor depune si cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat, a entitatilor nonprofit si unitatilor de cult.

Declaratia de venit anual D200 si Cererea de sponsorizare cod 230, pot fi transmise si on-line.

 

Declaratia de venit! Ultima zi de depunere este joi. Dupa aceea urmeaza amenzile

Comentarii Facebook