Confuzie în restituirea TAXEI AUTO! Vezi AICI toate informațiile

 

Reprezentanții ANAF au emis un comunicat prin care explică în detaliu ce categorii pot să solicite returnarea taxei auto.

 

Oficialii menționează că în urma modificărilor legislative s-ar fi creat o confuzie în rândul celor care au de recuperat bani din plata taxei auto.

 

Restituirea taxei pentru emisiile poluante se face pentru:

 

- Contribuabilii care au achitat, în perioada curprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012 și data întrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2012, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele rulate ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule sau taxa de poluare pentru autovehicule și care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

 

- Contribuabilii care au achitat taxa de poluare pentru autovehicule începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012, iar aceasta este mai mare decât taxa rezultată din aplicare formulei de calcul din această lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România. Sumele reprezentând diferența de taxă plătită se restituie numai către titularul obligației de plată.

 

- Contribuabilii care au plătit taxa și, ulterior, autovehiculul a fost scos din parcul auto național. În acest caz se restituie valoarea reziduală a taxei.

 

- Contribuabilii care, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile a instanței judecătorești competente, au dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

Potrivit legii nr. 9/2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligația de plată a taxei pentru emisiile polaunte provenite de la autovehiculele dobândite/ deținute și/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferențe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările și completările ulterioare, și taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr. 9/2012.

 

Modelul cererilor provind restituirea diferențelor de taxă și documentele necesare restituirii sunt prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Mediului și Pădurilor și Ministerului Finanțelor Publice nr. 85/62/2012. Cererile pot fi descărcate accesând pagina www.anaf.ro / secțiunea Asistență contribuabili/despre impozite și taxe/Taxa pe poluare 2012 și se vor depune la organul fiscal teritorial în a cărui evidență este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite și taxe. 

 

Informații detaliate pot fi obținute la birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul aministrațiilor finanțelor publice sau telefonic, la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr. 0314039160

Comentarii Facebook