Miercuri 8 Februarie

Benzinăriile clujene, amendate cu 212.100 lei de ITM Cluj. Au fost controale la Petrom, Mol și benzinăria 98, de pe Calea Turzii


Șapte benzinării au fost amendate, în perioada 10 - 16.03.2022, de ITM Cluj. Au fost aplicate  amenzi în cuantum total de 212.100 lei și au fost sistate un număr de 7 echipamente de muncă. Controalele au avut loc la Petrom, Mol și benzinăria 98, de pe Calea Turzii.

În domeniul relațiilor de muncă s-au aplicat un număr de 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 63.600 lei, din care o amendă de 10.000 lei pentru munca nedeclarată (primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial).

Celelalte amenzi au fost aplicate pentru:

- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;

- încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;

- neorganizarea evidenței orelor lucrate, cu evidențierea zilnică a orelor de începere și de sfârșit ale  programului de lucru pentru fiecare salariat în parte;

- neeliberarea de către angajator a documentelor solicitate de angajat.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost sistate 7 echipamente de muncă: 6 stații carburanți, pentru lipsa autorizației INSEMEX privind protecția la explozie și un compresor neconform.

Au fost constatate un număr de 112 contravenții, pentru care s-au aplicat 77 avertismente și 35 de amenzi în valoare de 148.500 lei.

Principalele deficiențele pentru care s-au aplicat amenzile au fost următoarele:

- lipsa autorizației sau autorizație expirată INSEMEX privind protecția la explozie;

- căi de circulație blocate(depozitare produse);

- lipsă instruire corespunzătoare;

- lipsă autorizație ISCIR la stația GPL;

- nepurtare EIP(echipament individual de protecție) adecvat pentru vânzare GPL;

- depozitare necorespunzătoare a materialelor inflamabile;

- deservent stație GPL neautorizat ISCIR.

Pentru alte deficiențe, cum ar fi: truse de prim ajutor incomplete și cu produse expirate, lipsa prizei de împământare, extinctor expirat, lipsă pământare la stația de carburanți, lipsă pământare la standul de butelii, lipsă semnalizare permanentă de securitate; s-au aplicat avertismente  fiind dispuse măsuri de remediere a acestora, cu termene certe de ducere la îndeplinire.

Prin acțiunile de control pe care le efectuează, ITM Cluj desfășoară în permanență o politică de informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării legislației în ceea ce privește relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, mai ales în domeniile cu riscuri de accidentare cum sunt stațiile de distribuție a carburanților auto, încercând astfel înlăturarea aspectelor negative ce derivă din nerespectarea legislaţiei în vigoare.

Comentarii Facebook