Viceprimarul Gheorghe Șurubaru a fost găsit incompatibil de ANI


Viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca a fost găsit vinovat de fals în declarații de câtre Agenția Națională de Integritate și a fost declarat incompatibil pentru funcția pe care o deține.

GHEORGHE ŞURUBARU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2010 - 30 mai 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcția de Viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca și calitatea de administrator al S.C. EURO DIVERS S.R.L.

Astfel, GHEORGHE ŞURUBARU a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de [...] viceprimar [...] este incompatibilă cu funcţia de [...] administrator [...] la societăţile comerciale””, anunță ANI.

De asemenea, Șurubaru a omis menționarea în declarațiile de interese depuse în luna iulie 2012 a calităților deținute în cadrul S.C. EURO DIVERS S.R.L., iar Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către GHEORGHE ŞURUBARU a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de dispozițiile art. 292 din Codul Penal al României. Potrivit acestora „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat [...] în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, coroborat cu dispozițiile art. 28 din Legea 176/2010, potrivit cărora „Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarațiile de avere sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infrancțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului Penal”.

GHEORGHE ŞURUBARU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]””, mai anunță ANI.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

 

În data de 11 iulie Gheorghe Șurubaru și-a dat demisia din funcția de viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca, însă acesta a fost reales de către consilieri în cadrul unei ședințe de urgență.

Comentarii Facebook