Vineri 4 Decembrie

UTCN a câștigat un proiect privind susținerea excelenței în cercetare în valoare de 1 125 000 euro

 

Universitatea Tehnică a câștigat un proiect privind susținerea excelenței în cercetare în valoare de 1.125.000 euro.

 

În urma competiției care a avut loc la nivel național privind proiectele de dezvoltare instituțională, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectată și a câștigat un proiect în valoare de 1 125 000 euro. Proiectul intitulat Susținerea excelenței în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor și materialelor avansate, a fost conceput și susținut în întregime de UTCN și a obținut un punctaj de 86,18 puncte în cadrul competiției, fiind pe locul IV la nivel național în cadrul secțiunii Eco-nanotehnologii și materiale avansate. Criteriile reprezentantive care au stat la baza selecției au vizat performanțele universității în activitatea de cercetare-dezvoltare.

 

MATERIAL OFERIT DE BANCA TRANSILVANIA

 

Proiectul va fi implementat în perioada 15.10.2018 - 30.11.2020 și cuprinde mai multe direcții de intervenție:

 

• creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare;

• înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact;

• atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate;

• susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu;

• susţinerea conferinţelor internaţionale cu largă vizibilitate organizate de universitate;

• susţinerea participării cadrelor didactice și a studenților doctoranzi la conferințe de prestigiu;

• dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

.

Comentarii Facebook