Unde şi cum se depun contestaţiile la Bac 2023. Candidații nemulțumiți cu notele primite la examen au posibilitatea să depună contestații!


Peste 110.000 de elevi au susţinut, în aceste zile, probele de la examenul de Bacalaureat 2023, iar specialiştii se aşteaptă ca mulţi dintre ei să conteste rezultatele de la Bac 2023.

Cum se depune contestația online la BAC 2023

Procedura de depunere a contestațiilor este similară cu cea din anii precedenți. Candidații au opțiunea de a depune cererea fizic la liceul la care sunt înscriși sau online, prin intermediul adresei de e-mail a liceului.

Cererea de contestație trebuie să includă o declarație-tip, semnată de absolvenți, prin care aceștia confirmă că sunt conștienți că nota acordată în urma contestației poate fi mai mică sau mai mare decât nota inițială.

În cazul candidaților minori, declarația-tip este semnată de părinți sau reprezentanți legali. Cererea trebuie să conțină informații precum numele candidatului, CNP-ul, seria și numărul de buletin, școala absolvită, profilul și specializarea.

Contestațiile depuse sunt recorectate de o comisie formată din profesori evaluatori, care urmează baremele de evaluare pentru probele scrise. Reevaluarea se desfășoară în conformitate cu procedurile de evaluare și baremele de evaluare stabilite.

jjldawlkxs.jpeg

Cum se face corectarea contestațiilor la BAC 2023

După centrralizarea ererilor de contestație, lucrările sunt recorectate. După încheierea procesului de evaluare a lucrărilor, notele obținute în urma reevaluării sunt comparate cu cele inițiale. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct, se convoacă o nouă comisie de evaluare, iar nota acordată de această a doua comisie devine nota finală. Candidații care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că sunt conștienți că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate să modifice nota inițială, fie prin creștere, fie prin scădere.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor devine nota definitivă, indiferent de diferența de punctaj față de nota inițială acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota finală obținută de candidat la respectiva probă.

Rezultatele finale vor fi publicate în data de 7 iulie.

Comentarii Facebook