Luni 30 Ianuarie

STUDIU inedit. De ce nu merg copiii cu drag la școală? Rezultatele pun părinții pe gânduri


Ineditul studiu, realizat de filiala Iaşi a organizaţiei „Salvaţi Copiii”, şi-a propus identificarea modalităţilor prin care am putea ajunge la aşa-numitele „şcoli prietenoase”. Una dintre cauzele identificate pentru care mulţi copii nu sunt atraşi de şcoală: distanţa emoţională mare dintre cadrele didactice şi elevi, menţinută de primii. Ce recomandări oferă studiul? 

Școlile trebuie să fie sigure și prietenoase, fără discriminare

Plecând de la realitatea că, în multe cazuri, copiii nu vin la şcoală cu plăcere, adesea dimpotrivă, experţii organizaţiei „Salvaţi Copiii” - Filiala Iaşi au realizat o cercetare a mediului şcolar pentru a identifica modalităţile de transformare a şcolilor în „şcoli prietenoase”. Studiul are drept scop identificarea elementelor care fac o şcoală să fie „prietenoasă”, încercând astfel să se combată abandonului şcolar. Mai exact, potrivit reprezentanţilor organizaţiei, obiectivul principal al cercetării se referă la promovarea reintegrării copiilor în sistemul şcolar şi susţinerea continuă a acestora prin transformarea instituţiilor de învăţământ în şcoli sigure şi prietenoase pentru toţi copiii, fără discriminare.

Lipsa finalităţii practice a şcolii pentru viaţa adultă?

Studiul inedit realizat de experţii organizaţiei „Salvaţi Copiii” a implicat atât profesori, dar şi elevi, dorindu-se astfel să se identifice „mijloacele necesare pentru valorificarea conceptului de şcoală prietenoasă în mediul şcolar românesc”. 

Multe dintre răspunsurile copiilor, în ceea ce priveşte abandonul şcolar, arată că dezinteresul faţă de şcoală este atras de maniera «neatractivă» în care este predată materia şi de «distanţa mare dintre cadrele didactice şi elevi» menţinută de primii. Printre cauze ar mai fi şi «lipsa finalităţii practice a şcolii pentru viaţa adultă». Durata prea lungă a şcolii «determină foarte mulţi adolescenţi să părăsească şcoala după clasa a X-a şi poate chiar mai devreme». Studiul prezintă percepţia mediului şcolar prin utilizarea, pe de o parte, a drepturilor copilului drept grilă de examinare a dificultăţilor cu care se confruntă copiii în acest mediu, şi, pe de altă parte, caracteristicile şcolii prietenoase, pentru a sesiza viziunea elevilor şi a profesorilor lor asupra şcolii pe care o frecventează”, afirmă Ioana Atasiei, preşedinte al  organizaţiei „Salvaţi Copiii” - Filiala Iaşi, conform ziardeiasi.ro

Studiul a fost realizat prin sondarea opiniei a 323 de elevi, dintre care 165 de nivel liceal şi 158 de nivel gimnazial. Totodată, au fost chestionate şi 125 de cadre didatice. Studiul a avut în vedere, pe lângă aplicarea de chestionare, şi participarea la interviuri, 50 de copiii participând la interviuri individuale sau de grup. Alături de aceştia, 8 cadre didactice au participat la interviuri individuale. În cadrul acestor demersuri, potrivit reprezentanţilor organizaţiei, s-a urmărit identificarea percepţiei copiilor asupra relaţiei acestora cu dascălii, cu colegii şi cu mediul şcolar, în general. De asemenea, un rol important l-a avut exprimarea părerilor profesorilor despre aceste aspecte.

Recomandări în urma studiului

În urma studiului, experţii organizaţiei au identificat o serie de probleme care îi îndepărtează pe o parte dintre tineri de şcoală şi duc în final la abandon şcolar. Astfel: 

-se recomandă o revizuire a curriculei de învăţământ prin diminuarea cantităţii informaţionale şi adăugarea de discipline care să contribuie la formarea de competenţe şi abilităţi practice, relevante pentru viaţa de zi cu zi. Printre acestea se numără ateliere de gătit, de acordare a primul ajutor, de educaţie sexuală, de educaţie juridică, financiară, sanitară. 

-se recomandă renunţarea notării la orele de sport, respectarea drepturilor copiilor în procesul de învăţământ la standardele europene, centrarea actului de predare pe elev şi evaluarea fiecărui elev doar prin prisma propriilor reuşite şi dificultăţi şi urmărirea parcursului personalizat al fiecărui elev. 

-se recomandă renunţarea la implementarea ideii de gândire statică prin memorare şi implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii logice, creative, critice şi analitice la toate materiile.

-se cere identificarea urgentă a metodelor de eliminare a fenomenului de bullying în şcoli, reducerea volumului de teme pentru acasă, promovarea unui climat prietenos la nivel de secretariat sau bibliotecă, dar şi degrevarea cadrelor didactice de sarcinile administrative excesive. 

Experţii organizaţiei fac şi o serie de recomandări pentru comunitate, subliniind că sunt importante parteneriatele constante cu domeniul educaţiei, elaborarea de programe de asistare a copiilor din medii vulnerabile şi implicarea ONG-urilor în problemele reale ale comunităţilor vulnerabile prin intermediul unor proiecte ample şi clar creionate.


Comentarii Facebook