Marti 31 Ianuarie

Sentința prin care Primăria Cluj-Napoca a obținut demolarea garajelor transformate în locuințe


Judecătoria Cluj-Napoca l-a obligat pe Florin Larionesei să demoleze construcțiile făcute pe Calea Someșeni, unde garajele au fost transformate în locuințe. 

Pe Calea Someșeni nr. 8, corpul C1 și corpul C2 au fost efectuate lucrări de modificări constructive în vederea schimbării de destinație a subsolului din parcare în spații de locuit, fără a deține autorizație de construire conform Legii nr. 50/1991- republicată și actualizată. Aceste lucrări constau în recompartimentarea întregului subsol existent în vederea realizării unui număr de 20 apartamente. Lucrările au fost realizate în interiorul intervalului 2016-2017, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor autorizate cu AC nr. 155/2015, respectiv AC nr. 328/2016.

Pentru lucrările executate nelegal a fost întocmit PVCC-ul nr. 80177/19.01.2018 prin care s-a dispus măsura de intrare în legalitate, conform Legii nr. 50/1991- republicată şi actualizată (prin obținerea autorizației de construire pentru lucrările efectuate, în caz contrar desființarea lucrărilor), în termen de  180 zile. 

Deoarece contravenientul nu s-a conformat în termenul stabilit prin PVCC la măsurile dispuse, s-a procedat la sesizarea instanţelor judecătoreşti conform  prevederilor art. 32 lit “b”  din Legea nr. 50/1991 –republicată,  pentru obligarea acestuia la desființarea lucrărilor executate ilegal. Acțiunea a fost înregistrată cu nr. 22516/211/2018 și a fost câștigată de către instituția noastră, sentința fiind pronunțată în 15.01.2021, însă nu a fost comunicată încă. După comunicarea sentinței, se vor continua procedurile în vederea punerii acesteia în execuție”, precizează Primăria Cluj-Napoca.

Larionesei Florin a fost amendat de Poliția Locală cu 50.000 de lei, în 19 ianuarie 2018, și s-a impus desființarea construcțiilor. Lucrurile s-au tranșat în justiție.

Avocatul lui Larionesei Florin nu a contestat nicicum acuzațiile aduse de Primărie, ci au cerut mutarea procesului la Bistrița Năsăud, unde acesta are domiciliul, Judecătroii i-au respins cererea. 

Admite cererea formulată dc către reclamantul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA. EMIL BOC, CUI 4305857, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3, județul Cluj în contradictoriu cu pârâtul Larionesei Florin, CNP 1870.....89, cu domiciliul ….  județul Cluj, având ca obiect obligație de a face.

Obligă pârâtul să desființeze lucrările de construcții executate nelegal la imobilul din Cluj-Napoca, Calea Someșeni, nr. 8, corp CI și corp C2, județul Cluj, înscrise în CF nr. 320816- C1-U10I Cluj-Napoca, nr. cadastral 320816-C1-U10I și CF nr. 320816-C1 -U100 Cluj-Napoca, nr. cadastral 320816-Cl-UI00, astfel cum sunt individualizate în cuprinsul procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 80177/19.01.2018 întocmit de către MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - DIRECȚIA GENERALA POLIȚIA LOCALA - SERVICIUL CONTROL URBANISM Șl DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, intră în termen de 45 de zile, iar în caz contrar autorizează reclamantul să desființeze lucrările realizate nelegal pe cheltuiala pârâtului”, se arată în sentința din 15 Martie 2019.

Sentința nu a fost motivata și nu a putut fi atacată.


Comentarii Facebook