Marti 6 Decembrie

Restricții DURE vineri, sâmbătă și duminică în Turda, Dej, Baciu, Huedin, Florești și alte 16 localități


Comitetul Județean pentru Situații de urgență impune restricții dure în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în 21 de localități. Aici, magazinele se vor închide la 18.00, iar activitatea în afara casei de la ora 20.00.

Măsuri pe scurt (n.red. în multe localități din lista de mai jos restricțiile au fost numai prelungite):

- ora 18.00 se închid magazinele

- ora 20.00 este interzisă ieșirea din casă fără un motiv

- sălile de sport se închid

Art. 1. în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 / 1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 2 aprilie 2021, următoarele măsuri:

1). în aplicarea art.2 alin. 1 pct. 2A1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările şi completările ulterioare, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

Măsura nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

2). în aplicarea art. 7 alin. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00. Prin excepţie, în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Sunt exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 pct. 2) unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Măsura nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

3). în aplicarea art.10, pct. 1, pct.lAl din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness; Măsura nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori”.

Lista localităților afectate:

1. DEJ 6.77

2. TURDA 5.90

3. CAMPLA. TURZII 5.67

4. HUEDIN 4.70

5. AŞCHILEU 4.80

6. BACIU 6.47

7. CASEIU 6.46

8. CHINTENI 4.56

9. CIURILA 5.57

10. COJOCNA 3.99*

11. FELEACU 5.69

12. FLORESTI 6.58

13. FRATA 6.93

14. IARA 4.44

15. MICA 5.76

16. MIHAIVITEAZU 7.33

17. SANPAUL 5.79

18. TURENI 4.57

19. UNGURAŞ 4.66

20. VAD 6.65

21. VIISOARA 6.56

* măsurile dispuse prin HCJSU nr. 50/2021 îşi încetează aplicabilitatea dacă rata de incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Comentarii Facebook