Primăria Cluj-Napoca angajează sute de persoane pentru recensământul din acest an


Primăria Cluj-Napoca recrutează peste 300 de persoane pentru efectuarea recensământului în municipiu și 17 recenzori șefi pentru coordonare. 

Primaria municipiului Cluj-Napoca anunță faptul că, în perioada 22.02.2020-25.03.2022, recrutează un numar de 312 recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca și 17 recenzori șefi pentru coordonare.

Persoanele interesate vor fi nevoite să completeze o cerere, care poate fi descărcată de pe site-ul oficial al primăriei, o vor scana, semna olograf/ digital și transmite, online, la adresa de e-mail a primăriei. 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;

• Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistentă la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

• Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

• Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022- modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021”, au transmis reprezentanții primăriei Cluj-Napoca. 


Comentarii Facebook