Poliția Cluj susține că taximetrele pot circula pe benzile dedicate pentru autobuze și troleibuze - FOTO


Taximetriștii clujeni nu se mulțumesc cu permisiunea de a circula pe banda unică de transport din Gheorgheni, dacă sunt în timpul serviciului, și au întrebat Poliția Cluj dacă vreo lege le interzice să circule pe benzile dedicate.

Răspunsul primit arată că este permisă circulația, dacă nu împiedică mijloacele de transport.

La solicitarea dumneavoastră, de a vi comunica dacă, pe benzile special amenajate pentru circulația mijloacelor de transport în municipiul Cluj-Napoca, taxiurile pot circula conform prevederilor art. 20 alin.5) din Legea 3812003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, vă transmitem următoarele:

Articolul 20 alin (5) din Legea 38 / 2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, dispune că: ”Taxiurile pot circula în localități pe pistele amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulația acestora”. În sensul aceleiași legi, termenul taxi a fost definit în cuprinsul art. 6 alin.(1), lit.r) astfel: ”autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenței de execuție pe vehicul, poate executa transporturi în regim de taxi;

Așadar, apreciem că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2002, alături de Regulamentul de Aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2002, constituie cadrul general de reglementare în materia circulației pe drumurile publice.

Pe de altă, parte, prin Legea 38 / 2003 a fost reglementat transportul în regim taxi, iar potrivit dispozițiilor art. 20 a1in.(5), taxiurile pot să circule in localităti pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport în comun, fără a perturba circulația acestora.

Această normă este derogatorie de la norma generală, prevăzută de Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19512002, fiind de strictă interpretare și aplicare, potrivit principiului specialia generalibus derogant (n.red. norma specială derogă de la norma generală)”.


Comentarii Facebook