Duminica 24 Septembrie

Părinții elevilor de la Liceul de Coregrafie din Cluj, apel disperat către autorități: „Să faci balet online e ca și cum ai găti din pastile”


Astfel, 115 părinți ai elevilor de la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, secția de coregrafie, au semnat o scrisoare destinată guvernanților, prin care își prezintă solicitarea însoțită de argumente.

„Părinții elevilor Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, Secția Coregrafie, vă solicită, în cel mai respectuos mod cu putință, susținerea și realizarea unui cadru legal, conform căruia copiii din școlile/ secțiile de coregrafie (cele care pot asigura măsurile de igienă, siguranță și prevenție împotriva COVID) să aibă dreptul la pregătire fizică în sălile de balet pe perioada pandemiei, indiferent de scenariul de incidentă a virusului SARS-COV2 în care se află localitatea respectivă.

Argumentele ce stau la baza acestei solicitări sunt următoarele:

  • Studiul baletului clasic nu poate fi realizat în niciun alt spațiu în afara sălilor de balet 

Baletul clasic presupune: o încălțăminte specială (pointe), linoleum special de balet, o tehnică specială, ce impune prezența obligatorie profesorului, fizic, lângă elev, bara de balet, oglinzi, și, în mod special, un studiu metodic-etapizat de 8 ani, care nu permite întreruperea sau accelerarea ritmului ori recuperare în procesul de pregătire.

Situația este diferită de cazul multor altor sporturi, unde nu există atât de multe condiționări, iar componenta de exerciții fizice obișnuite este mult mai mare. Astfel, aceste activități se pot realiza și în alte condiții/aer liber. 

  • Liceul de Coregrafie „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca poate respecta absolut toate măsurile de igienă, siguranță, distanțare și prevenție împotriva COVID, datorită unui cumul de factori, probabil de neegalat în rândul entităților de învățământ și/sau sportive naționale:

- 9 săli de balet foarte mari, cu geamuri uriașe;

- Grupe de studiu cu număr redus de copii (5‒14 elevi);

- Nu este obligatorie utilizarea vestiarelor;

- Studiile de balet se realizează la bară și la centrul sălii, astfel încât fiecare elev poate rămâne într-un perimetru delimitat ‒ bară și spațiu ‒ propriu, fără a interacționa cu ceilalți elevi pe parcursul exercițiilor. Nu există necesitatea utilizării de către mai mulți copii a aceluiași echipament/aparat (vezi, spre deosebire, sala de gimnastica artistică);

- Coregrafiile pot fi adaptate și create special, pentru a nu fi necesar contactul fizic cu alți elevi.

- O parte din elevii școlii sunt vaccinați sau înscriși pentru a se vaccina, 

- Părinții elevilor sunt de acord să respecte orice cerințe suplimentare, inclusiv testare săptămânală, dacă este cazul.

  • Până în prezent s-a pierdut deja 1 an de zile de pregătire fizică. 

Pentru o perioadă mult prea lungă de timp, acești copii au încercat să își continue activitatea în  condiții complet improprii, neavând spațiul amenajat corespunzător, încălțămintea și profesorul cu prezența fizică.

Studiul baletului clasic „online” este, din păcate, echivalent cu lipsa acestui studiu și poate fi interpretat drept întrerupere efectivă a procesului de educație vocațională.

Lipsa pregătirii fizice a elevilor timp de 1 an de zile în cazul baletului de performanță conduce la: pierderi iremediabile, retragerea mai multor copii din școala de coregrafie, scăderea nivelului performanței, dar, mai ales, poate conduce la anularea șanselor de a mai profesa vreodată în acest domeniu.

  • Continuarea lipsei pregătirii fizice în sălile de balet va conduce categoric la anularea șanselor acestor copii la o carieră profesionistă în acest domeniu. 

Absolut toți actorii implicați în procesul de educare a acestor copii (profesori, maeștri coregrafi, elevi, părinți) sunt întru totul de acord că, dacă pierderea unui an întreg de activitate  fizică a produs pagube uriașe, continuarea acestei situații va produce pagube absolut iremediabile și decisive din punctul de vedere al șanselor lor la carieră, indiferent de anul de studiu în care se află elevii.

  • Dreptul fundamental la educație, precum și dreptul ca măsurile aplicate de către instituțiile statului român să fie nediscriminatorii și proporțional cu situațiile care le-au determinat sunt garantate de Constituția României Art. 32 și Art. 53. (Art. 53 Constituția României (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.)

Cu toate că Instituțiile naționale abilitate au înțeles că, pe perioada pandemiei, sportivii de performanță trebuie să își continue pregătirea fizică, indiferent de scenariul localității și au fost emise Ordine Ministeriale și HG în acest sens, elevii școlilor de coregrafie nu au beneficiat de același context legislativ, deși ar fi trebuit să aibă drepturi egale cu ceilalți copii care desfășoară activități fizice de performanță (cel puțin prin comparație cu gimnastica artistică de performanță).

Pe cale de consecință, vă rugăm să luați act de cele de mai sus și să realizați, în cel mai scurt timp posibil, toate demersurile necesare pentru a reda acestor copii drepturile fundamentale la educație.” 


Comentarii Facebook