Marti 9 August

Muzeul ”Octavian Goga” de la Ciucea a fost pierdut de statul român

 

Muzeul ”Octavian Goga” de la Ciucea a fost pierdut de Consiliul Județean Cluj, fiind retrocedat urmaşilor Veturiei Goga. 

 

Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea formulată de urmaşii Veturiei Goga și a constatat nulitatea absolută a donației fãcute de soţia poetului Statului Român.

 

În 2005, Florin-Gheorghe Mureșan, Radu Mureșanu, și Eugenia Mureșanu, care se pretind a fi urmași ai Veturiei Goga, au dat statul român în judecată și au cerut retrocedarea Muzeului ”Octavian Goga” din Ciucea. Ei solicitau constatarea nulității absolute a donației făcute de Veturia Goga Statului Român și repunerea în posesia. 

 

Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată completată şi precizată. Constată nulitatea absolută a donaţiei realizate prin Oferta de donaţie autentificată sub nr.1209 din 17.02.1966, Decizia nr.132 din data de 17.02.1966 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj, Actul de donaţie autentificat sub nr.326 din 10.06.1966 şi Decizia nr.616 din data de 23.06.1966 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Cluj. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei, în sensul respingerii capetelor de cerere vizând : – nulitatea absolută a testamentului întocmit la data de 10.06.1966 de Veturia Goga în favoarea Statului Român pentru aceleaşi bunuri obiect al donaţiei menţionate; – constatarea ineficacităţii acestui testament; – revendicarea bunurilor obiect al donaţiei menţionate şi cel privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile care nu mai pot fi restituite, precum şi pentru alterările produse, ca neîntemeiate. Respinge cererea intimatului Judeţul Cluj de acordare a cheltuielilor de judecată aferente fazei de apel, ca nefondată. Ia act că apelanţii reclamanţi şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, se arată în sentinţa, care mai poate fi atacată, scrie Ziarul Făclia.

 

Domeniul de la Ciucea a fost cumpărat de Octavian Goga în 1920 de la Bontza Berta, văduva poetului maghiar Ady Endre. Valoarea tranzacției a fost de 280 mii de coroane, bani pe care Goga i-a împrumutat de la banca Agricolă. 

 

Conform documentelor, întregul complex a fost donat de Veturia Goga, în anul 1966, statului român. Văduva a respectat dorința testamentară a poetului, care prevedea că după moartea sa și a soției sale ”toate bunurile deținute de ei să fie donate statului român iar la Ciucea să fie înființat un muzeu care să poarte numele poetului”. 

 

Pe durata procesului, Consiliul Judeţean Cluj a fost adus numeroase probe pentru a arătat că actul de donaţie făcut de Veturia Goga a fost perfect legal şi făcut cu consimţământ total. Unul dintre martorii propuşi pentru a susţine acest lucru a fost Ioan Pop, fostul preşedinte al Tribunalului Cluj, care în 1960 era judecător la Hudin şi a fost martor al procedurilor de trecere a muzeului în proprietatea statului român. Pop a explicat ca Veturia Goga a decis să doneze statului român castelul de la Ciucea deoarece, pe de o parte, a dorit să respecte dorinţa poetului iar pe de altă parte, veniturile ei erau prea mici pentru a putea suporta cheltuielile de întreţinere a acestui obiectiv.

 

Potrivit lui Pop, Veturia Goga a cerut ca, după transferul dreptului de proprietatea în favoarea statului român, să fie numită administrator al muzeului, tocmai pentru a-şi rotunji veniturile.

Comentarii Facebook