Sambata 23 Septembrie

La Cluj se recrutează rezerviști voluntari pentru anul 2023. Au crescut salariile pentru că lumea nu e prea interesată


Ministerul Apărării Naționale desfășoară, în perioada 22 mai - 30 iunie 2023, etapa de înscriere pentru românii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pentru cele 2119 locuri disponibile la nivel național de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.

Ce înseamnă să fii rezervist voluntar

Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Rezerviștii voluntari pot fi cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) sau soldați și gradați rezerviști voluntari.

La instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, precum și la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviștilor voluntari se suspendă, iar aceștia sunt concentrați/mobilizați, în condițiile legii, și sunt încadrați în aceleași funcții.

La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviștii voluntari sunt desconcentrați sau demobilizați, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora.

Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Rezerviștii voluntari se pregătesc pentru a îndeplini orice misiune, la fel ca și militarii în activitate.

În timp ce militarii profesioniști sunt prezenți zi de zi în unitatea militară în care sunt angajați, rezerviștii voluntari trebuie să fie prezenți la unităţile lor lor doar în perioadele de instruire și de îndeplinire a misiunilor, atunci când sunt chemați, pentru anumite perioade, scurte și bine determinate.

În afara acestor obligații, rezerviștii voluntari care sunt angajați în mediul civil, își vor continua activitatea la locul lor de muncă.

În perioada în care sunt chemați la unitate, rezerviștii voluntari primesc salariul aferent funcției militare pe care o ocupă, la fel ca militarii în activitate care ocupă funcții similare.

În restul timpului, când își continuă activitățile obișnuite, ca civili,li se acordă 30% din salariul funcției militare pe care o au ca rezervisti.

Condiţii şi criterii de recrutare şi selecţie a rezerviștilor

Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile pentru recrutare și selecție și au încheiat un contract cu ministerul Apărării Naţionale.

Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.

Cetățenii români care urmează să devină rezerviști voluntari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;

b) să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;

c) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

d) să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Selecția constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.

Modul de executare a selecției rezerviștilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.

Selecția este obligatorie pentru toți cetățenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.

Pentru informaţii detaliate privind condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pe corpuri de personal militar, consultaţi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.

După executarea selecției, cetățenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum și cei instruiți în alte arme/specialități militare decât cea a funcției pe care urmează să o încadreze, declarați admiși, semnează un angajament prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire inițială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Mai multe informaţii se pot obţine şi de la centrele militare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti în care au domiciliul stabil cei interesaţi.

Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe Internet, la adresa: h

Ce venituri primesc rezerviștii

Prin Legea 115/2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri prin care rezerviștii să câștige mai mulți bani. 

Aceste măsuri sunt:

- creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

- creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

- eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului; 

- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

- crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Beneficiile calității de rezervist voluntar în Armata României sunt multiple, printre cele mai importante se regăsesc:

- posibilitatea promovării în corpul militarilor activi;

- posibilitatea continuării dezvoltării și promovării în cariera civilă cu invazivitate minimă din parte Ministerul Apărării Naționale;

-crearea unui venit suplimentar stabil, care generează și contribuție la sistemul public de pensii, la sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi la sistemul asigurărilor de şomaj;

- desfășurarea activităților specifice de pregătire militară, incluzând trageri de luptă și programe de instruire tactică și de specialitate, la standarde înalte și cu echipamente moderne;

- dreptul la măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente gratuite, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate, în condiţiile plăţii contribuţiei stabilite de lege;

- lucrul într-un mediu profesionist, riguros și disciplinat, cu resursă umană de înaltă calitate.

Detalii suplimentare pot fi obținute de pe pagina de facebook a Centrul Militar Zonal Cluj, la sediul Centrului militar zonal Cluj, Calea Dorobanților, nr. 8-10, Cluj-Napoca sau la telefon 0264433067. 

Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt:

Ofițeri:

– General, amiral, chestor general de poliție - 410 lei

– General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție - 390 lei

– General-maior. contraamiral, chestor principal de poliție - 380 lei

– General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare - 370 lei

– Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare - 360 lei

– Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare - 340 lei

– Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare - 330 lei

– Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare - 320 lei

– Locotenent, inspector de poliție/penitenciare - 310 lei

– Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare - 300 lei

Maiștri militari

– Maistru militar principal  -  290 lei

– Maistru militar clasa I - 280 lei

– Maistru militar clasa a II-a  -  270 lei

– Maistru militar clasa a III-a  - 260 lei

– Maistru militar clasa a IV-a -  250 lei

– Maistru militar clasa a V-a - 240 lei

 Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare

– Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare - 290 lei

– Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare - 280 lei

– Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare - 270 lei

– Plutonier, agent principal dc poliție/penitenciare - 260 lei

– Sergent major, agent de poliție/penitenciare - 250 lei

– Sergent - 240 lei

Soldați și gradați profesioniști

– Caporal clasa I - 235 lei

– Caporal clasa a II-a - 225 lei

– Caporal clasa a III-a - 220 lei

– Fruntaș - 210 lei

– Soldat - 200 lei

Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în România în acest an este de 2.550 lei, astfel că netul ajunge la 1.524 de lei, dacă angajatul nu are nicio persoană în întreținere și crește în funcție de deducerile calculate pentru numărul celor aflați în grijă, până la 1.604 lei (4 sau mai multe persoane).

Soldele de funcții sunt:

Capitolul I: Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Nr. crt.                      Funcția Nivelul studiilorSolde de funcție/ salarii de funcție      – leiCoeficient
     Anul 2022
 Minim  MaximMinimMaxim
1Șeful Statului Major General, secretar de stat – șefal Departamentului Ordine și Siguranță Publică,     prim-adjunctul directorului Serviciului Român de    Informații, primul adjunct al directorului          Serviciului de Informații Externe, directorul       Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protecție și Pază    S    –    10880 4,35
2Adjuncții directorului Serviciului Român de         Informații, adjuncții directorului Serviciului de   Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de    stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne    S    –     9651 3,86
3Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciuluide Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și      adjunctul directorului Serviciului de Protecție și  Pază, subsecretarii de stat din Ministerul          Afacerilor Interne    S    –     9125 3,65
4Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral,chestor general dc poliție, directorul general al   Administrației Naționale a Penitenciarelor    S    8247     8774 3,30 3,51
5Funcții corespunzătoare gradului de                 general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de      poliție, directorii generali adjuncți din           Administrația Națională a Penitenciarelor    S    8072     8247 3.23 3,30
6Funcții corespunzătoare gradului de general – maior,contraamiral, chestor principal de poliție    S    7546     8072 3.02 3,23
7Funcții corespunzătoare gradului de general de      brigadă, general dc flotilă aeriană, contraamiral   de flotilă, chestor de poliție/penitenciare    S    6844     7282 2.74 2,91
8Funcții corespunzătoare gradului de colonel,        comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare    S    5791     6844 2,32 2,74
9Funcții corespunzătoare gradului de                 locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de    poliție/penitenciare    S    5212     5528 2,08 2,21
10Funcții corespunzătoare gradului de maior,          locotenent-comandor, subcomisar de poliție/         penitenciare    S    4819     5110 1,93 2,04
11Funcții corespunzătoare gradului de căpitan,        inspector principal de poliție/penitenciare    S    4561     4819 1,82 1,93
12Funcții corespunzătoare gradului de locotenent,     inspector de poliție/penitenciare    S    4302     4561 1,72 1,82
13Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent,  aspirant, subinspector de poliție/penitenciare    S    4087     4259 1.63 1,70
14Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant    S    –     3950  – 1,58
15Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar principal/plutonier adjutant                principal/șef    S    4259     4345 1.70 1,74
    PL    4087     4173 1,63 1,67
    M    3950     4130 1,58 1,65
16Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. I/plutonier adjutant    S    4173     4259 1,67 1,70
    PL    3950     4130 1,58 1,65
    M    3900     4087 1,56 1,63
17Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a II-a/plutonier major    S    4130     4216 1,65 1,69
    PL    3900     4087 1,56 1,63
    M    3850     3950 1,54 1,58
18Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a III-a/plutonier    S    4087     4173 1,63 1,67
    PL    3850     3950 1,54 1,58
    M    3750     3900 1,50 1,56
19Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a IV-a/sergent major    S    3950     4130 1,58 1,65
    PL    3750     3900 1,50 1,56
    M    3610     3850 1,44 1,54
20Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare (șef formațiune *)    S    4259     4345 1,70 1,74
    M    3950     4130 1,58 1,65
21Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de politie/penitenciare    S    4173     4259 1,67 1,70
    M    3900     4087 1,56 1,63
22Funcții corespunzătoare gradului de maistru         militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/        penitenciare debutant    PL    –     3750 1,50
    M    –     3610 1,44
23Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I    –     2780 1,11
24Funcții corespunzătoare gradului de caporal         clasa a II-a    –     2675 1,07
25Funcții corespunzătoare gradului de caporal         clasa a III-a    –     2605 1,04
26Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș    –     2570 1,03
27Funcții corespunzătoare gradului de soldat    –     2500 1,00

Comentarii Facebook