Duminica 29 Mai

Crematoriu uman, o variantă mult mai ieftină decât înmormântarea


Crematoriul uman, deși nu este o practică foarte des întâlnită, mai ales printre credincioși, este o variantă mult mai accesibilă din punct de vedere financiar.

Ce este un crematoriu uman?

Un crematoriu uman este o unitate specializată în cadrul căreia se realizează incinerarea de corpuri umane. Incinerarea umană este o practică foarte veche în istoria omenirii, însă primul crematoriu uman din Europa înființat ca unitate destinată acestui proces a apărut în Anglia în anul 1878. În România, primele incinerări au fost efectuate în anul 1928 cu edificarea crematoriului Cenușa din București.

Este legală incinerarea umană?

În România, ca și în mult alte state, incinerarea este o opțiune a fiecărui cetățean, chiar dacă acest subiect nu este foarte popular în rândul credincioșilor. Incinerarea are un statut egal, din punct de vedere legal, cu înhumarea. Dreptul la incinerare este legiferat prin Noul Cod Civil (2011), art. 80, referitor la Respectarea voinței persoanei decedate:

(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul sau după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercișiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui. (2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui bază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate”.

Cum se realizează incinerarea?

Incinerarea umană se realizează doar în unități specializate, crematorii publice sau private. Corpurile umane sunt incinerate individual, în camere dotate corespunzător din punct de vedere tehnologic și la temperaturi foarte înalte, încât rămășițele să fie sub formă de cenușă. Pentru a realiza incinerarea se utilizează combustibili, iar corpurile sunt așezate în sicrie realizate din materiale inflamabile. 

După derularea procesului se elimină materialele străine care nu au ars (implanturi dentare, plăci, tije, etc), iar rămășițele sunt colectate într-o urnă și lăsate să se răcească pentru o vreme. 

Deoarece cenușa conține și elemente cu o granulație mai mare, este trecută printr-un proces scurt de fărămițare, până când ajunge sub formă de praf, după care este depusă în urmă și înmânată familiei, care are posibilitatea de a o păstra pentru amintire sau de a o împrăștia în natură, pe mare, pe munte sau într-un loc special.

Pregătiri pentru incinerarea cadavrului

Pentru a realiza incinerarea este necesar ca familia să aibă toate actele necesare pentru a îndeplini condițiile legale de incinerare umană. 

  • În cazul în care pacientul are bijuterii pe corp este necesar ca acestea să fie scoase înainte de a fi incinerat. 
  • Dacă pacientul a avut implantat un stimulator cardiac sau alte elemente asemănătoare este necesar ca acestea să fie îndepărtate deoarece pot exploda în timpul procesului.
  • Corpul ce urmează a fi incinerat trebuie să fie așezat într-un sicriu realizat dintr-un material ușor inflamabil, dar suficient de rezistent pentru a fi manipulat de către personalul crematoriului.

Care sunt actele necesare incinerării?

Ce acte trebuie prezentate de către membrii familiei atunci când cer incinerarea cuiva:

  1. certificat de deces
  2. adeverință de incinerare
  3. certificat de îmbălsămare
  4. aviz sanitar de transport (unde este cazul)

Procesul de incinerare poate dura undeva între 1 și 3 ore, în funcție de materialul sicriului în care este amplasat corpul, temperatura și greutatea corpului și așa mai departe.

Dacă se dorește, familia poate asista la procesul de incinerare.

După finalizarea procesului de incinerare, rămășițele sunt sub o formă de pastă albă, care este lăsată la răcit, după care este trecută printr-un proces tehnologic de fărămițare, până ajunge sub formă de cenușă. Cenușa este colectată într-o urnă și înmânată familiei.

Cenușa umană nu reprezintă un risc pentru sănătatea altor oameni, datorită procesului de incinerare care se realizează la temperaturi extrem de înalte.

Incinerare VS. înhumare

Opțiunea de a fi incinerat sau înhumat aparține fiecăruia dintre noi, în cazul în care comunicăm celor dragi ce vrem să se întâmple cu trupul nostru după moarte. Totuși, din punct de vedere financiar, incinerare este de aproximativ 3 ori mai ieftină decât înhumarea, datorită faptului că numărul locurilor din cimitire este în scădere, din cauza costurile amenajării și întreținerii mormintelor și din cauza obiceiurilor populare.

Servicii de incinerare la Cluj

Servicii de incinerare există și în județul Cluj, în comuna Moldovenești, Parcul Industrial numărl 1, la Pro Ignis.

Comentarii Facebook