Luni 5 Decembrie

Cluj: Se fac angajări de soldați

 

Centrul Militar Zonal Cluj recrutează candidaţi pentru ocupare a 2.020 de posturi de soldat şi gradat profesionist, seria de instruire 2017.

 

Recrutarea presupune întocmirea unui dosar de candidat (inclusiv o vizită medicală) pe baza unor documente care atestă îndeplinirea unor criterii generale şi specifice. Candidaţii vor trece printr-un proces de selecţie (testare psihologică, testare la pregătire fizică şoi interviu de evaluare finală). 

 

Pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire, candidaţii trebuie să aibă vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare.

 

De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire.

 

După repartiţia în unităţi militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti încheie un contract de angajare cu durata de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în armată, pot încheia succesiv noi contracte de angajare, cu durata de 2 – 3 ani.

 

Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale este de 55 de ani.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti constituie principala bază de selecţie pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera directă, prin parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale.

 

În judeţul Cluj sunt scoase la concurs 130 de locuri. Menţionăm că un candidat poate opta pentru orice loc scos la concurs la nivel naţional.

 

Data limită pentru depunerea dosarului de candidat este 25 noiembrie 2016.

 

Cei interesați pot contacta Centrul Militar Zonal Cluj, la sediul din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 8-10 (Telefon (0264) 43.29.18).

Comentarii Facebook