Vineri 20 Mai

Cluj: Admitere 2017 la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul UBB Cluj organizează concurs de admitere. 

 

Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 12 – 20 iulie (inclusiv sâmbătă și duminică), iar primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie.

 

Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor se pot face în 21, 22 iulie (inclusiv sâmbătă). Confirmarea ocupării locului: 21 – 25 iulie (inclusiv sâmbătă și duminică)

 

Rezultate finale vor fi pulibate în 31 iulie.

 

Admiterea la FSPAC se va desfăşura în două etape: 

 

Etapa I (eliminatorie):

Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivaţie care se depune la înscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecţiei/Respins.

 

– În cazul în care candidatul doreşte să se înscrie la mai multe specializări din cadrul FSPAC, va trebui să depună câte o scrisoare de motivaţie pentru fiecare dintre specializările la care se înscrie;

– Doar candidaţii declaraţi ADMIŞI la etapa I a selecţiei, pe baza evaluării scrisorii de motivaţie, vor trece în etapa următoare de admitere;

– Candidaţii care se înscriu la linia de studiu engleză trebuie să susţină un test de limbă, sau să participe la un interviu în limba engleză. Doar candidaţii declaraţi admişi în urma testului sau a interviului vor intra în etapa a doua de admitere.

 

Etapa a II-a:

Candidaţii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizaţi pe locuri bugetate, pe locuri în regim cu taxă sau vor apărea pe lista de aşteptare sau pe cea de respinși, în funcţie de media examenului de bacalaureat și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

 

În caz de medii egale la examenul de bacalaureat, departajarea se va face după următoarele criterii:

 

1. Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat.

2. Pentru candidaţii care au studiat în limba maghiară sau germană ca şi limbă maternă (şi se înscriu la linia de studiu maghiară sau germană): nota obţinută la diciplina Limba şi literatura maternă.

3. Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat – excepţie Limba şi literatura română/maternă.

4. A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat – excepţie Limba şi literatura română/maternă.

5. Test de departajare; în situaţii excepţionale, dacă pe baza criteriilor de departajare mai sus menţionate nu s-a putut realiza departajarea.

Comentarii Facebook