Duminica 7 Iunie

Cluj: Acțiune de dezinsecție și deratizare pe domeniul public

 

Primăria Cluj-Napoca va efectua în perioada 1 – 16 octombrie 2015 a șaptea acţiune de dezinsecţie pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 

Acţiunea se va desfăşura între orele 21.00 şi 5.00. În cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazută se va decala și/sau prelungi. 

 

Substanţele folosite în acţiunea de dezinsecţie  sunt K”OTRHINE PROFI EC 25  și/sau DETRAL SUPER- substanțe pentru combaterea adulților şi BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor.  Produsele menţionate sunt avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

 

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale: 

 

- Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Ordinul  nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

- Regulamentul de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin HCL NR. 184 din 28 martie 2006.

 

De asemenea, în perioada 1 – 10 octombrie 2015, va avea loc o nouă acţiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Acţiunea se va desfăşura între orele 8.00 şi 16.00. În cazul în care nu va fi posibilă desfăşurarea acţiunii de deratizare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala sau prelungi.

 

Deratizarea va fi efectuată cu produsele FACORAT PASTA şi STARKORAT BLOCK CERAT - raticide pentru combaterea rozatoarelor, produse avizate de Ministerul Sănătăţii -Comisia Naţională a Produselor Biocide, fac parte din grupa Xi şi Xn de toxicitate şi se regăsesc în Registul Naţional al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

 

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale: Legea 101/2006, Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

 

Pentru eficienţă, activitățile de dezinsecție și de deratizare trebuie tratate în mod unitar, atât pe domeniul public,  cât şi privat la nivelul localităţii, motiv pentru care facem un apel cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului să efectueze deratizarea și dezinsecția pe proprietăţi, clădiri, în subsolul blocurilor, odată cu acţiunea de pe domeniul public a Primăriei Cluj-Napoca.

 

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru reducerea substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un pericol permanent de îmbolnăvire (boli bacteriene, virotice şi parazitare), atât a populaţiei cât şi a animalelor, precum şi pierderi economice (poluare, distrugere, etc.)

 

Dezinsecția și deratizarea sunt realizate de firma S.C. CORAL IMPEX S.R.L., conform contractului de concensionare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat cu municipiul Cluj-Napoca.

Comentarii Facebook