Miercuri 1 Februarie

Amenzi la firmele de transport din Cluj, care își exploatează șoferii


ITM Cluj a amendat 4 firme de transport auto din județ care nu respectă drepturile șoferilor angajați. 

Au fost efectuate controale la un număr de 24 de transportatori din județul Cluj, iar patru dintre aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totala de 7.500 lei. Amenzile au fost aplicate pentru: încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal și pentru faptul că angajatorii nu au făcut dovada ținerii evidenței orelor de munca prestate de către fiecare salariat”, anunță ITM Cluj. Instituția publică nu a dat numele firmelor, într-o lipsă de transparență (n.red. prin comparație, Protecția Consumatorilor Cluj oferă numele firmelor care sunt amendate, pentru a informa corect publicul, dând dovadă de transparență).

Controlul la firmele de transport a avut loc și la nivel național

În perioada 07-11 noiembrie 2022,  ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control ce au vizat transportatorii rutieri.

În cadrul acestei campanii s-a urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale referitor la:

- munca prestată de către conducătorii auto în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă și/sau cu timp parțial;

- organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto;

- organizarea evidenței timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor977777 auto în  conformitate cu prevederile legale speciale;

- repausul săptămânal și sărbătorile legale;

- munca suplimentară;

- munca de noapte;

- întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto;

- acordarea concediului de odihnă;

- regulamentul intern/ contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;

- acordarea drepturilor salariale, a indemnizatiei primită de conducătorii auto pe perioada delegării și/sau detașării în altă localitate în țară și/sau străinătate, precum și plata acestora pentru munca prestată.

Obiectivele acestei campanii:

Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă .

Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă.

Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii  și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de munca si de odihna al conducatorilor auto.

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă .

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii, care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Comentarii Facebook