Miercuri 27 Ianuarie

Admitere la UMF Cluj! Acuzații privind modificarea în mod ilegal a regulamentului de admitere


O scrisoare anonimă trimisă presei anunță suspiciuni în privința corectitudinii organizării examenului de admitere la UMF Cluj.  Până la admiterea din acest an prima optiunea trecută de candidat în cererea de admitere și nu media. Acum, semnatarii scrisorii acuză că va conta media în distribuirea candidaților pe specializări, iar apoi aceștia ar putea cere mutarea la secția dorită. 

Dorim sa va semnalam faptul ca UMF ,,Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca a incalcat flagrant:

1.  ORDINUL Nr. 6102/2016 

- prin faptul ca nu a anuntat cu cel putin 6 luni inaintea examenului de admitere 2020, modificarea care permite unui candidat sa opteza atat pentru programul de medicina generala, cat si pentru programul de medicina dentara in aceeasi sesiune de examen, media fiind cea care primeaza in admitere si nu optiunea candidatului, asa cum era pana in acest an. Mentionam ca modificarea a fost anuntata candidatilor doar prin Ghidul admiterii, ghid care a fost publicat la data de 17 iunie 2020 ( cu doar o luna si jumatate inaintea examenului de admitere si nu cu cel putin 6 luni inainte, cum precizeaza legea). Autonomia universitara se face cu respectarea legilor in vigoare”, anunță semnatarii scrisorii de protest. 

Articolul 2. (4) din Ordinul Nr. 6102/2016, precizeaza ca: ”Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu elaborează propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Instituţiile de învăţământ superior aduc la cunoştinţa candidaţilor, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie, informaţii privind:

a) metodologia proprie de admitere;

b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate menţionate la art. 9;

d) perioadele sesiunilor de admitere;

e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;

f) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap);

 g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;

 h) alte informaţii utile candidaţilor”.

De asemenea, s-ar fi ”incalcat si Carta Universitatii -  TITLUL XV REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN CICLUL DE LICENŢĂ COD 21-0-14-RAD, 

- unde nu se precizeaza ca un candidat poate opta in aceeasi sesiune de examen atat pentru medicina generala, cat si pentru medicina dentara, media fiind prioritara in admitere si nu optiunea candidatului”, mai spun semnatarii scrisorii.

Carta prevede că ”înscrierile la concursul de admitere, organizat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, se fac pentru un singur program de studiu. În aceeaşi sesiune de admitere candidatul poate opta pentru o singură modalitate de admitere”.

Semnatarii scrisorii spun că ”aceasta modificare ilegala a regulamentului de admitere creeaza un precedent care determina suspiciuni asupra corectitudii admiterii, precum si asupra faptului ca, dupa admitere, candidatii care, de exemplu, nu au dorit medicina dentara, dar au optat si pentru acest program ca a doua optiune si media le-a permis sa fie admisi doar la acest program, se vor transfera la medicina generala, ocupand astfel locul unui candidat care si-a dorit sa devina medic stomatolog si a optat numai pentru medicina dentara.  

Avand in vedere aceste incalcari flagrante ale unei legi in vigoare precum si a Cartei propriei Universitati, va anuntam ca vom incepe procedura de chemare in instanta a UMF Iuliu Hatieganu precum si a Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru faptul ca a permis aceste incalcari”.

------------------

UPDATE

Concursul de admitere s-a desfășurat respectând prevederile legale, autonomia universitară şi prevederile Cartei UMF. Datorită contextului epidemiologic actual înscrierea s-a făcut online. Referitor la afirmația făcută în articol că ˮÎn aceeaşi sesiune de admitere candidatul poate opta pentru o singură modalitate de admitereˮ menționăm că în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență, parte integrantă din Carta UMF, la punctul 1, prevederi generale, alin. 4, se menționează ˮÎn aceeaşi sesiune de admitere candidatul poate opta pentru o singură modalitate de admitereˮ- dar se referă la posibilitatea de evaluare prin analiza performanţelor școlare (dosar) sau probă scrisă.


În același regulament, art 2.5, alin. 5, se menţionează ˮLa programele de studiu Medicină şi Medicină Dentară, subiectele de examen vor fi comune, candidaţii pot opta, la înscriere, pentru cele două programe de studiu.ˮ.


Art 2.7, alin. 5 prevede: ˮClasificarea candidaţilor admişi este unică. Respectarea opţiunii exprimate de către candidaţi la înscriere, depinde de ordinea descrescătoare a notelor obţinute la examenul de admitere şi de locurile disponibile la fiecare facultate în parte. Are prioritate nota obţinută la examenul de admitere şi prima opţiune exprimată de către candidaţi (pentru programele de studiu Medicină şi Medicină Dentară).ˮ


Menționăm că între programele de studiu ale universităţii nu se fac transferuri.

Toate informațiile au fost oferite candidaților în Ghidul admiterii și postate pe site-ul universităţii”, anunță UMF Cluj.

.

Comentarii Facebook