Accesul părinților în școli, limitat prin noua lege a educației! S-au stabilit clar condițiile în care părinții elevilor pot avea acces în incinta școlilor


Începutul anului şcolar 2023-2024 va fi marcat de intrarea în vigoare a noilor Legi ale învățământului. Una dintre noutățile prevăzute este aceea a restricționării accesului părinților în unităţile de învăţământ.

După cum prevede noua Lege a învățământului preuniversitar, părinții pot intra în incinta școlilor și grădinițelor dacă au fost programați pentru o discuție cu un profesor sau cu directorul unității de învățământ.

Conform prevederilor legale, accesul părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor este permis în incinta unităților de învățământ, în concordanță cu procedura de acces prevăzută în regulamentul de organizare și funcționare al unității, dacă:

  • a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;
  • desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
  • depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
  • participă la acțiuni organizate de părinți, aprobate de conducerea unității de învățământ”, conform Legii învățământului preuniversitar.

În Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu sunt prevederi în legătură cu accesul părinților în școli și grădinițe, ci doar în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), scrie edupedu.ro.

În acest fel, autoritățile doresc să limiteze interacțiunile neprogramate ale părinților agresivi care perturbă desfășurarea activităților școlare.

Comentarii Facebook