A intrat in vigoare noul Cod al Muncii. Vezi care sunt principalele modificari!

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca le reaminteste angajatilor si angajatorilor care sunt modificarile aduse Codului Muncii.

 

Noul Cod al Muncii intra in vigoare incepand din data de 2 mai 2011. Conducerea ITM Cluj a sintetizat in 23 de puncte cele mai importante modificari:


1.Contractul individual de munca se incheie numai in forma scrisa. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

2.Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

3.Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

4.Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata si cu privire la functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului. De asemenea, viitorul angajat va fi informat si despre criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

5.Atunci cind contractul individual de munca va contine o clauza de mobilitate, cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.

6.Angajarea in munca a unei persoane care nu are certificatul medical care sa il declare apt de munca, atrage nulitatea contractului individual de munca. (Nulitatea nu va mai putea fi "acoperita" prin efectuarea ulterioara a acestor analize).

7.Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

8.Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

9.Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

10.La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

11.In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

12.Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

13.Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

14.In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

15.Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

16.Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

17.Incalcarea de catre angajator a obligatiilor cu privire la certificatul medical la angajare sau evidenta muncii lucrate, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

18.Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

19.Incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei cu privire la gratuitatea recrutarii salariatilor temporari, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

20.Incalcarea prevederilor cu privire la obligatia inminarii unui exemplar din contractul individual angajatului, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

21.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

22.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

23.Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca precum si primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane. Daca munca astfel prestata este de natura sa ii puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Comentarii Facebook