Vineri 27 Ianuarie

30 de centre sociale reabilitate prin REGIO în Transilvania de Nord (P)
Sanda Cătană, director general interimar al ADR Nord-Vest a arătat că implementarea proiectelor în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, REGIO 2007-2013, a avut rezultate pozitive din punct de vedere umanitar şi social, tocmai datorită faptului că persoanele aparţinând grupurilor sociale defavorizate (persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, copiii şi tinerii vulnerabili, populaţia de etnie rromă, victime ale violenţei domestice etc.) au şanse mai mari de a se integra social. Au fost reabilitate şi incluse în sistemul serviciilor sociale centre rezidenţiale, centre de zi şi centre multifuncţionale care au dezvoltat inclusiv servicii de cazare temporară sau consiliere, pentru rezolvarea unor probleme specifice cu care beneficiarii direcţi se confruntă.

Mai mult de jumătate din cererile de finanţare depuse la ADR Nord-Vest în cadrul acestui DMI, pentru evaluare, selecţie şi contractare au fost eligibile şi astfel au fost semnate un număr de 28 de contracte de finanţare utilizând în totalitate alocarea de 11,44 mil. Euro, din care 9,92 mil. Euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Prin finalizarea a 26 de proiecte au fost reabilitate, modernizate şi dotate 28 de centre sociale multifuncţionale sau rezidenţiale care oferă condiţii mai bune de trai pentru peste 3.000 de persoane din categorii defavorizate. De investiţiile în infrastructura socială beneficiază grupurile sociale defavorizate din Cehul Silvaniei, Şimleul Silvaniei, Jibou, Zalău, Şuncuiuş, Baia Mare, Marghita, Sălard, Oradea, Bistriţa, Aleşd, Nuşeni, Gherla, Satu Mare, Carei şi Luna de Sus. Alte 2 proiecte ce se implementează în localităţile Popeşti şi Susenii Bârgăului urmează să fie finalizate până la sfârşitul perioadei de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, sprijinind implementarea a 655 proiecte cu finanțare nerambursabilă totală de 675,01 milioane Euro.

Mai multe detalii, pe proiecteREGIO.nord-vest.ro

Comentarii Facebook