Medicii stomatologi riscă să-și închidă cabinetele, iar pacienții să fie purtați de la un medic la altul! Stomatologii se luptă acum cu Colegiul Medicilor


O mare parte dintre cabinetele stomatologice vor fi nevoite să-și închidă activitatea în urma a două decizii emise de Colegiul Medicilor Stomatologi. Practic, medicii stomatologi se regăsesc în situația în care nu mai pot desfășura anumite proceduri stomatologice, pe care le-au practicat încă de la momentul obținerii unei diplome de studii, fără să le fi fost vreodată pusă la îndoială capacitatea sau pregătirea de a întreprinde aceste proceduri.

La data de 21.06.2023 au intrat în vigoare două decizii controversate ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin care s-au decis limitări nejustificate ale activității autorizate pe care un medic stomatolog le poate desfășura. Este vorba despre Decizia 4/2CN/2023 și Decizia 5/2CN/2023, adoptate de către Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Medicii stomatologi susțin că nelegalitatea acestor decizii rezidă în special din faptul că nici membrii vizați de modificări, dar nici Ministerul Sănătății nu au fost consultați și informați cu privire la scindările între competențe urmărite de Colegiul Medicilor Stomatologi. Aceste măsuri sunt cu atât mai controversate cu cât vin tocmai din interiorul profesiei, fiind adoptate de corpul profesional care ar trebui să urmărească interesele medicilor stomatologi.

Cele mai afectate vor fi micile cabinete stomatologice, dar, indirect, și pacienții, în special cei din mediul rural

Avocații casei de avocatură Blaj Law din Cluj ne-au prezentat situația în care se află medicii stomatologi și acțiunile pornite de aceștia pentru protejarea intereselor acestora:

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu o nouă criză, de această dată a sistemului stomatologic, fiind tocmai rezultatul acțiunilor din interiorul corpului profesional al medicilor stomatologi. Mai exact, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a impus o limitare a competențelor medicilor stomatologi, în funcție de diferitele specializări ale acestora, cei mai afectați de această măsură fiind medicii care profesează în cabinetele stomatologice mici. Majoritatea cabinetelor stomatologice se află în impas, neavând posibilitatea de a-și continua activitatea desfășurată până acum, aflându-se astfel în fața unui eventual faliment. 

Deciziile Colegiului Medicilor Stomatologi din România afectează, de asemenea, în mod direct pacienții, în special pacienții din zonele rurale, unde sunt cele mai multe cabinele stomatologice individuale, cu un singur medic stomatolog. Oricum, în România accesul pacienților din mediul rural la servicii stomatologice este cu mult scăzut față de alte țări din Europa, iar măsurile propuse de CMSR conduc doar la creșterea acestui neajuns în rândul pacienților”.

Sistemul de sănătate din România s-a mai luptat, recent, cu ceea ce putea deveni o catastrofă pentru sistemul farmaceutic. Cum se aseamănă situația medicilor stomatologi cu situația farmaciilor, ne edifică Bogdan Blaj, avocat coordonator al echipei Blaj Law.

Această situație, ce poate aduce în pragul falimentului prestatorii de servicii medicale, ne amintește de situația în care s-a aflat sistemul farmaceutic din România în vara anului 2022, situație care, după mult efort susținut, s-a finalizat cu un succes pentru entitățile farmaceutice. Amintim că în luna iunie 2022, sistemul de sănătate din România s-a confruntat cu începutul unui colaps în domeniul farmaceutic, pe fondul unor controale din partea caselor de asigurări de sănătate, care vizau recalcularea prețurilor cu amănuntul maximale ale medicamentelor. Scopul controalelor era tocmai recuperarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a unor pretinse prejudicii de zeci de milioane de euro, controale care au impactat toate farmaciile, în special cele independente. În luna noiembrie 2022, ca urmare a demersurilor colective și individuale ale farmaciilor, reprezentate de echipa noastră, a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 308/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. S-a obținut, astfel, atât exonerarea de la plată pentru sumele decontate de CNAS în mod nelegal conform opticii Curții de Conturi a României, cât și aplicarea acestei exonerări pe întreaga perioadă vizată de controale, cuprinsă între anii 2015-2022.

Succesul demersurilor noastre în domeniul farmaceutic din ultimul an ne dă încredere că sistemul stomatologic poate fi salvgardat de la declinul care a fost cauzat tocmai de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România prin deciziile sale interne, unilaterale și discreționare, emise prin nesocotirea prevederilor legale”.

Avocații casei de avocatură Blaj Law au început demersurile pentru revocarea deciziilor controversate adoptate de Colegiul Medicilor

Fiind mandatați de sute de medici stomatologi, am început deja demersurile privind revocarea și suspendarea efectelor Deciziei 4/2CN/2023 și ale Deciziei 5/2CN/2023 adoptate de către Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Demersurile începute de noi, la acest moment, vizează redactarea unei plângeri prealabile împotriva celor două decizii ale Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în vederea revocării acestora. În realitate, prin cele două decizii s-a restrâns în mod excesiv și nelegal competențele medicilor stomatologi cu drept de liberă practică, îngrădindu-le dreptul de exercitare a profesiei pentru care au studiat și s-au format. Cele două decizii încalcă inclusiv prevederile privind profesia medicului stomatolog din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pe cele din H.G. nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură, dar și prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

În paralel, echipa noastră urmărește inclusiv suspendarea efectelor celor două decizii emise de Consiliul Național al CMSR, în vederea suspendării măsurilor dispuse până la obținerea unei soluții pe fondul cauzei. 

Raportat la modul în care s-au desfășurat dezbaterile pe acest subiect până în prezent, avem încredere că printr-un efort concertat, găsirea tacticilor de acțiune potrivite și prin aplicarea presiunii necesare asupra factorilor de decizie, se vor elimina restricțiile impuse de cele două decizii”.

O analiză extinsă despre acest subiect poate fi citită pe site-ul casei de avocatură din Cluj Blaj Law.

Comentarii Facebook