Se TRĂIEȘTE bine în Primăria Cluj-Napoca! Salariile au crescut de PATRU ori în ultimii 10 ani, salariații s-au DUBLAT de când e Emil Boc primar


Primăria Cluj-Napoca a cunoscut o înflorire a personalului în timpul mandatului început de Emil Boc în anul 2004, devenind unul dintre cei mai mari angajatori din oraș.

Știri de Cluj a solicitat date din arhiva municipalității, iar informațiile arată că numărul funcționarilor a crescut de la 462, în 2004, la 946, în 2022. În ianuarie 2023, numărul personalului din subordinea primarului Emil Boc era de 944. Aici vorbim despre oamenii din Primăria Cluj-Napoca, dar dacă adunăm și angajații de la RADP, RATUC, Regia de Termoficare, Sala Polivalentă şi Cluj Inovation Park ajungem la 3.000 de angajaţi, toti plătiți din bugetul local. 

De asemenea, și salariile au crescut semnificativ. Numai în ultimii 10 ani, din 2013 și până în 2022 a fost o creștere de 3,9 ori a salariului mediu brut. 

Evoluția numărului de angajați ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca din 2004 - ianuarie 2023:

2004 = 462

2005 = 617

2006 = 622

2007 = 720

2008 = 810

2009 = 785

2010 = 730

2011 = 747

2012 = 756

2013 = 760

2014 = 769

2015 = 774

2016 = 871

2017 = 950

2018 = 985

2019 = 1007

2020 = 966

2021 = 944

2022 = 946

ianuarie 2023 = 944. 

Salariul mediu brut în Primăria municipiului Cluj-Napoca în anul 2022 = 10.131 lei, în timp ce în rest a fost de 5.927 lei

Salariul mediu brut în Primăria municipiului Cluj-Napoca din ultimii 10 ani a crescut an de an. Cel mai mare salt a avut loc din 2016, când a sărit de la 3.321 de lei, la 5.700 de lei, în 2017, și apoi la 9.000 de lei, în 2019. 

Cât au fost salariile medii brute în ultimii 10 ani:

2013=2578 lei;

2014=2608 lei;

2015=3184 lei;

2016=3321 lei;

2017=5690 lei;

2018=7046 lei;

2019=9057 lei;

2020=9648 lei;

2021=9947 lei;

2022= 10131 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuțiile sociale CAS (25%) și CASS (10%) au trecut de la angajator la angajat conform OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, rezultând o mărire a venitului brut a salariatului. 

Cum au crescut salariile medii brute pe economie în intervalul 2013 - 2022

În 2013, angajații din Primăria Cluj-Napoca aveau cam același salariu mediu brut ca și restul românilor. Diferențele s-au acutizat din 2017, după cum se poate vedea în datele de mai jos:

2013 - 2163 lei mediu brut pe economie (2.578 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2014 - 2328 lei (2.608 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2015 - 2555 lei (3.184 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2016 - 2809 lei (3.321 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2017 - 3223 lei (5.690 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2018 - 4357 lei (7.046 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2019 - 4853 lei (9.057 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2020 - 5213 lei (9.648 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2021 - 5535 lei (9.947 lei în Primăria Cluj-Napoca)

2022 - 5927 lei (10.131 lei în Primăria Cluj-Napoca)

În mandatul primarului Emil Boc s-au înființat 14 noi Direcții 

Din 2004, de când Emil Boc este primar s-au înființat Direcții cu duiumul, deci noi funcții de șefi, adjuncți și mulți angajați care să le populeze. 

Vorbim aici despre: 1. Direcţia Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare; 2. Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi; 3. Direcţia Juridică; 4. Direcţia Generală de Urbanism; 5. Direcţia Generală Poliţia locală; 6. Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte; 7. Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății; 8. Direcția de Administrare; 9. Direcția de Evidență a persoanelor; 10. Serviciul Audit public intern; 11. Serviciul Autoritate tutelară, arhivă; 12. Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol; 13.Serviciul Resurse umane; 14. Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Cele mai multe angajări din Primăria municipiului Cluj-Napoca s-au făcut în ultimii 18 ani, însă, s-au făcut la următoarele direcții: 

Direcția Generală Poliția locală; 

Direcția Tehnică;

Direcția Generală de Urbanism;

Direcția Impozite și taxe locale;

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății;

Direcția Juridică;

Direcția Economică;

Serviciul Revendicări, fond funciar şi registru agricol;

Serviciul Relaţii cu consiliul si administraţie locală.

Sporirea numărului de angajați este explicat prin volumul mare de muncă. ”Cauzele creșterii numărului de angajați în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca:

- asigurarea de resurse umane pentru desfăşurarea activităţilor compartimentelor de muncă (direcţii, servicii, birouri, etc.) și îndeplinirea obiectivelor ce revin instituției

- modernizarea structurilor instituționale prin reorganizarea compartimentelor de muncă precum şi relaţiile funcţionale ierarhice şi de colaborare dintre acestea în vederea furnizării de servicii publice de înalt profesionalism, servirea interesului public, eficacitate, transparență, independență, promtitudine, integritate, în concordanță cu prevederile legale

- creșterea volumului de muncă în cadrul compartimentelor de muncă privind activitățile: control, gestiune, raportarea datelor, juridic, consultație, arhivă, digitalizare, achiziții, etc. 

Exemplificări: 

- Înființarea Direcției Generale Poliția locală prin reorganizarea Direcţiei Poliţiei locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, republicată, a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, având un număr de angajați la 31.01.2023= 279.

- Înființarea Direcției de Evidență a persoanelor în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, având un număr de angajați la 31.01.2023= 48.

- Înființarea Direcţiei Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare având în vedere necesitatea asigurării întreținerii rețelei de date, securității sistemului informatic şi al integrităţii datelor, achiziției de produse și servicii, dezvoltării de soluții software în vederea creșterii gradului de digitalizare al serviciilor către cetățeni. Continuarea procesului de digitalizare al activităţilor din Primăria municipiului Cluj-Napoca necesită derularea unor proiecte informatice cu termene fixe de finalizare, ce implică activităţi informatice care depăşeau resursele umane existente doar în cadrul Serviciului Strategii de informatizare. Număr de angajați la 31.01.2023= 9

- Înființarea Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte având în vedere necesitatea implementării proiectelor de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca prin care se accesează fonduri neranbursabile și asigurarea promovării în spațiul public și în mediul virtual a activității Primăriei municipiului Cluj-Napoca, respectiv a diverselor proiecte, manifestări și evenimente publice realizate/organizate în parteneriat cu sau de către Primăria municipiului Cluj-Napoca - număr de angajați la 31.01.2023= 97”.

Comentarii Facebook