Meditațiile cu elevii de la propria clasă, interzise prin lege. Profesorii vor fi cercetați disciplinar


Toți profesorii care fac meditații cu elevii de la clasele la care predau pot fi cercetați disciplinar, spune noua Lege a educației. Le este interzis acest lucru pentru a păstra ,,echitatea şi obiectivitatea în activitatea de predare-învăţare-evaluare”.

În lege nu este prevăzută  nici o sancțiune clară pentru profesorii care meditează elevi de la propria clasă, însă se va alcătui o comisie care să cerceteze acuzațiile. 

Abaterile disciplinare pot fi sesizate de oricine iar profesorii riscă de la avertisment până la desfacerea contractului de muncă, în cazul faptelor deosebit de grave sau repetate.

Potrivit legii profesorul are datoria să depună eforturi în actul educațional pentru ca fiecare elev să dobândească competențele necesare: „are obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială”, informează EduPedu.

În timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii se va înființa și un Registru al declarațiilor de interese pentru a se pune în aplicare prevederile privind meditațiile cu elevii de la clasă.

Până acum această faptă era reglementată prin codul de Etică al personalului  didactic, fără a fi specificate sancțiuni.

WhatsApp Image 2023-08-30 at 10.33.04.jpg


Comentarii Facebook