Joi 8 Decembrie

Spitalul Regional de Urgență Iași a primit 250 de milioane de euro pentru demararea investiției


Spitalul Regional de Urgență Iași a primit 250 de milioane de euro, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și Christian Kettel Thomsen, Vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, au semnat Contractul de finanțare dintre România și Bancă.

Acest împrumut este primul dintr-o serie de 3 împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru primele Spitale Regionale de Urgență (Iași, Cluj și Craiova) care urmează a fi construite.

Costul total net al obiectivului de investiții Iași este estimat la cca. 420,9 milioane euro. Conform contractului de finanțare, împrumutul acordat de BEI reprezintă cca. 59,4% din costul net aferent obiectivului, diferența de cca. 170,9 mil. EUR (40,6 %) la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului se vor asigura din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat, după cum va fi necesar. 

Proiectul va fi implementat de către Ministerul Sănătății. Perioada de implementare este de cca. 7 ani, data limită de tragere a sumelor împrumutului fiind aprilie 2028.

Termenii financiari aferenți fiecărei tranșe din împrumut se stabilesc la momentul efectuării tragerii respective, în funcție de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale și de politica de cost a Băncii.  

“Spitalul Regional de Urgență din Iași nu va fi doar o clădire nouă, ci odată ce va fi pe deplin operațional, va permite sistemului de sănătate trecerea într-o nouă eră a furnizării de servicii medicale, depășind lacunele critice din sector și aducând o contribuție pe termen lung asupra sănătății populației. Investiția în sine va mobiliza investiții suplimentare în regiune, atât publice cât și private și va contribui în mod deosebit la dezvoltarea capitalului uman în sistemul de sănătate, recunoscută în prezent ca una dintre nevoile urgente ale sectorului. În calitate de ministru al finanțelor, susțin cu tărie investițiile în sectorul sanitar, bugetul pentru sănătate având caracter prioritar”, a declarat ministrul Finanțelor. 

Noul  Spital Regional de Urgență Iași va înlocui infrastructura învechită și fragmentată a Spitalului Clinic Județean de Urgență Iași cu o structură modernă, la standarde europene, arhitectural și medical, echipamente și tehnologie IT. Spitalul va utiliza un nou model operațional de management de spital, financiar, administrativ și clinic, focalizat pe pacient și va deveni un centru de nivel terțiar pentru rețeaua de spitale din regiunea Nord-Est, pentru a trata pacienții critici și cazurile care necesită tehnologie și expertiză la nivel înalt, va integra tehnologii și practici medicale actualizate, abordări multidisciplinare, eficiente și sigure din punct de vedere clinic. 

Comentarii Facebook