Sancțiuni care pot fi contestate de șoferii români! Acte necesare și termenele care trebuie respectate


Contestația unei amenzi de circulație este reglementată conform Ordonanței de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Conform Articolului nr. 15 din această ordonanță, agenții constatatori pot fi doar primarii, ofițeri și subofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, persoane împuternicite în acest sens de miniștri, persoane prevăzute în legi speciale și alți reprezentanți ai autorităților publice centrale.

Sancțiuni care pot fi contestate de șoferi

 • Avertismentul;
 • Amenda contravențională;
 • Prestarea de activități în folosul comunității.

Legislația prevede că poate fi aplicată o singură sancțiune contravențională principală pentru aceeași abatere, și una sau mai multe sancțiuni complementare. În cazul amenzilor contravenționale și a avertismentului, acestea pot fi aplicate oricând unei persoane fizice sau juridice, în timp ce prestarea de activități în folosul comunității se aplică doar persoanelor fizice.

Ce trebuie să cuprindă procesul-verbal de contravenție

Conform legii, procesul verbal întocmit de autorități trebuie să conțină următoarele informații:

 • Data și locul unde a fost încheiat;
 • Numele, prenumele, funcția și instituția din care face parte agentul constatator;
 • Datele de identificare inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientului;
 • Descrierea detaliată a faptei contravenționale, care să includă data, ora și locul săvârșirii, precum și informații despre împrejurări care pot ajuta la determinarea gravității faptei și la evaluarea pagubelor pricinuite;
 • Menționarea actului normativ prin care se stabilește și sancționează contravenția;
 • Indicarea societății de asigurări, dacă fapta a avut loc ca urmare a unui accident de circulație;

Menționarea opțiunii de achitare în 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute în lege, doar dacă legislația în vigoare prevede această posibilitate (articolul nr. 28 din Legea nr. 203/2018).

Cum poți contesta procesul-verbal de contravenție

Pentru a contesta procesul-verbal întocmit de organul constatator, trebuie întocmit un dosar de contestație.

Acesta trebuie să includă:

 • Descrierea faptelor cu referire la prevederi din lege;
 • Contestația;
 • Copie după procesul-verbal de contravenție;
 • Dovada achitării taxei judiciare de timbru;
 • Memoriu împotriva polițistului, dacă este cazul;
 • Alte documente justificative.

Acest dosar trebuie depus la serviciul Poliției Rutiere, care este situat pe lângă Inspectoratul Județean pe raza căruia a avut loc contravenția.

Termenul de contestație

Termenul pentru depunerea contestației este, în general, de 15 zile de la data înmânării amenzii sau a comunicării acesteia.

Termenul începe să curgă din ziua aplicării amenzii auto în cazul în care șoferul a semnat procesul-verbal, iar dacă acesta refuză să semneze, termenul curge de la data primirii procesului-verbal prin poștă sau curier. Instanța competentă pentru soluționarea contestației este judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită contravenția. Contestarea suspendă executarea sancțiunii până la soluționarea cauzei.

În cazul în care procesul-verbal de contravenție nu este contestat în termenul legal, acesta devine executoriu fără alte formalități.

Contestația în instanță poate viza fie legalitatea procesului-verbal, fie temeinicia faptelor consemnate. Este important ca dosarul de contestație să fie complet și să conțină toate informațiile și documentele relevante pentru susținerea cererii de anulare a sancțiunii, scrie Antena 3 CNN

Comentarii Facebook